Spraakopnames leren analyseren - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe maak ik een goede foutenanalyse en geef ik duidelijke feedback? 

Datum/uur
  • woensdag 22 november 2023 van 13 uur tot 16 uur
Anja De Kimpe

Spraakopnames van studenten analyseren is tijdrovend werk. Vaak doen cursisten te weinig met onze feedback. Logisch, want spreken in een nieuwe taal is een complexe taak. Focuspunten kunnen helpen!

INHOUD?

We luisteren naar alle vormaspecten en leren een eenvoudige foutenanalyse te maken.

We bepalen de focuspunten (=werkpunten) en leren duidelijke feedback en feed-forward te formuleren i.f.v. verstaanbaar spreken en i.f.v. het gewicht van de fout.

De deelnemers kennen:

  • de verschillende bouwstenen ( woordenschat, grammatica, uitspraak, …) van taal die tijdens spreken ingezet worden;
  • het gewicht en de functie van de bouwstenen.

De deelnemers kunnen:

  • achterhalen in welke mate iemand verstaanbaar is;
  • achterhalen welke fouten het meest de verstaanbaarheid storen (= TIP1)
  • achterhalen welke zaken cursisten al goed doen op vlak van spreken; (TOP)
  • achterhalen welke fouten de verstaanbaarheid minder of niet storen, maar fouten zijn die, volgens de leerlijn, “niet meer” zouden gemaakt mogen worden (= TIP2)
  • feed-forward formuleren in functie van de gekozen focuspunten.

 

VOOR WIE?

(toekomstige) OKAN-leerkrachten en docenten volwassenenonderwijs

 

DOOR WIE?

Anja De Kimpe is afgestudeerd als logopediste in 1989 en al snel daarna gespecialiseerde ze zich in logopedie aan anderstalige volwassenen. Ze werkte gedurende 5 jaar als educatief medewerker bij Ligo. Van 2004 tot op heden is ze docent NT2 bij CVO Lethas. Tot en met 2017 bouwde ze daar het uitspraaktraject uit. Gedurende 5 jaar was ze lector in de specifieke lerarenopleiding voor de module oefenlessen NT2. Sinds enkele jaren werkt ze als zelfstandige in bijberoep en geeft ze de nascholingen betreffende grammatica en uitspraak NT2.

DEELNAMEPRIJS?

40 euro

EXTRA?

Deze vorming zal online plaatsvinden via zoom en wordt niet opgenomen.

 

BETALING & ANNULATIEPROCDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. 

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.