Taaltassen voor meertalige leerlingen (en hun ouders) in het LO

???module.educationItem.label.themes???

Een taaltas is een mooie aanvulling op het klasgebeuren.

Datum/uur
  • dinsdag 26 maart 2024 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Marie-Claude Gevaert

INHOUD

Een taal- of verteltas samenstellen en zo de interactie en taalontwikkeling bij meertalige kinderen in het lager onderwijs bevorderen! Goed idee! Maar hoe kies je gepaste boeken en thema’s? Je zoekt samen naar verteltassen die verbonden zijn met de klassituatie. Je leert taaltassen inzetten als preteaching of als visuele verwerking van leerstof. Welke spelmateriaal, activiteiten en infoboekjes steek je in zo’n tas? Hoe benut je de diversiteit van je klas om een rijke taalontwikkeling van het Nederlands te bevorderen? Hoe betrek je ouders bij het maken en gebruiken van de taaltassen? 

 

DOOR WIE?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 20 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

 

VOOR WIE?

leerkrachten lager onderwijs, studenten lerarenopleiding

 

DEELNAMEPRIJS?

40€

EXTRA INFORMATIE?

Deze sessie zal plaatsvinden via Zoom en wordt niet opgenomen. Achteraf (her)bekijken is dus niet mogelijk.

 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.  Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: 

De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas:

In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.