Thuis in de klas - Hoe versterk je het welbevinden van (ex-)OKAN-leerlingen in de klas? - online

???module.educationItem.label.themes???

Deze workshop geeft praktische handvaten om (ex-)OKAN-leerlingen te ondersteunen.

Datum/uur
  • dinsdag 5 december 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Datum/uur
  • vrijdag 22 maart 2024 van 09.30 uur tot 12.30 uur

Inhoud?

Het aantal (ex)-OKAN-leerlingen op school neemt toe. Hoe kan je ze als leerkracht goed verwelkomen en hen de nodige zorg en begeleiding bieden?

Deze workshop geeft praktische handvaten om (ex-)OKAN-leerlingen te ondersteunen. Als leerkracht kan je zo de veerkracht van jongeren versterken, zodat zij zich veilig voelen en (opnieuw) kunnen leren.

Wij wisselen ervaringen uit, bespreken cases, putten inspiratie uit een aantal materialen en gaan aan de slag rond de thema’s veilig klasklimaat, emoties, trauma, gedrag, sociale vaardigheden en grenzen bewaken.

Door wie?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 19 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

Voor wie?

OKAN-leerkrachten, leerkrachten secundair onderwijs, zorgleerkrachten, studenten lerarenopleiding, CLB medewerkers.

 

Deelnameprijs?

40 euro

 

Extra informatie?

Deze sessie zal plaatsvinden via zoom en wordt niet opgenomen. Achteraf (her)bekijken is dus niet mogelijk.

 

 

 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.