Van taalscreening naar taalbeleid: duurzaam verankeren van krachtige taalpraktijken - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe ga je op beleidsniveau aan de slag met de resultaten uit de taalscreening? Hoe werk je een taalbeleid voor de hele school uit? En hoe betrek je je (kleuter)team bij het versterken van de onderwijskwaliteit?

Datum/uur
  • dinsdag 12 december 2023 van 09 uur tot 12 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 5 december 2023

INHOUD?

Hoe ga je op beleidsniveau aan de slag met de resultaten uit de taalscreening? Hoe werk je een taalbeleid voor de hele school uit? En hoe betrek je je (kleuter)team bij het versterken van de onderwijskwaliteit?

De taalscreening geeft je als schoolteam specifieke informatie over de prestaties van kleuters voor verschillende doelen (informatieve mededelingen begrijpen, instructies begrijpen, vragen begrijpen, verhalen begrijpen). De resultaten kunnen dus gelden als deel van de beginsituatieanalyse die leraren helpt om te zien welke doelen ze al bereikt hebben en op welke doelen ze nog verder kunnen inzetten. Door je een breed beeld te vormen van de taalvaardigheid van je leerlingen en de belangrijkste noden in kaart te brengen, bouw je aan een taalbeleid en kan je onderwijspraktijken gericht aanpassen. De taalscreening kan ook een sleutelrol spelen bij een snelle(re) detectie van risicokleuters en van hun specifieke behoeften. Door de resultaten van de taalscreening mee te nemen in je taalbeleid, kun je leerlingen dus niet alleen gerichter ondersteunen, maar worden leraren ook bewuster van álle aspecten van schoolse taalvaardigheid. In deze vormingssessie bekijken we hoe je het taalbeleid van de school kunt versterken vanuit de resultaten van de taalscreening en staan we stil bij manieren om het schoolteam daarbij te betrekken.

VOOR WIE?

Leerkrachten, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het kleuteronderwijs.

 

DOOR WIE?

Deze vorming wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

60€