Voorlezen aan tieners - online

???module.educationItem.label.themes???

Maar hoe doe je dat in de praktijk, voorlezen aan oudere kinderen en jongeren? Willen (pre-)pubers nog wel rustig naar een verhaal luisteren in de klas? En hoe past voorlezen in het bredere verhaal van de middelbare school als krachtige leesomgeving?

Datum/uur
  • dinsdag 30 januari 2024 van 09 uur tot 10.30 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
zaterdag 1 november 2025

INHOUD?

Het wordt keer op keer gezegd: voorlezen kan voor jong en oud! Maar hoe doe je dat in de praktijk, voorlezen aan oudere kinderen en jongeren? Willen (pre-)pubers nog wel rustig naar een verhaal luisteren in de klas? En hoe past voorlezen in het bredere verhaal van de middelbare school als krachtige leesomgeving?

In deze korte maar krachtige inspiratiesessie delen we een aantal frisse ideeën en praktijkvoorbeelden die je ook op jouw school kan inzetten om leerlingen meer te laten proeven van boeken.

Het staat buiten kijf dat begrijpend lezen een van de belangrijkste vaardigheden is in onze maatschappij en op school. Leerlingen leren veel leerstof via teksten en als leerlingen niet goed begrijpen wat ze lezen, is de kans groot dat ze ook voor andere leerdomeinen uitvallen. Het beperkt aantal lesuren Nederlands of PAV zijn onvoldoende om aan begrijpend lezen te werken.

In deze inspiratiesessie zoeken we samen naar kansen om aan begrijpend lezen te werken in alle vakken. We overlopen de vijf sleutels voor een effectieve leespraktijk en illustreren hoe je eraan kan werken met je leerlingen in verschillende leerdomeinen en vakken.

Tijdens deze sessie gaan taalleerkrachten en niet-taalleerkrachten samen aan de slag. Jullie passen de sleutels toe op leestaken die zich niet beperken tot het vak Nederlands, maar ook vakoverstijgend in te zetten zijn.

VOOR WIE?

Leerkrachten uit het secundair onderwijs. Schrijf je voor deze workshop in met een tandem taal- en niet-taalleraar. Je krijgt tijdens de sessie inspiratie over hoe je vakoverstijgend aan de slag kan met begrijpend lezen.

 

DOOR WIE?

Deze inspiratiesessie wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

30€