Werken aan uitspraak en verstaanbaar spreken. Hoe pak je dat aan? - 2 delen online

???module.educationItem.label.themes???

De conversaties van onze studenten lopen regelmatig stroef. De oorzaak van een moeilijke verstaanbaarheid ligt vaak bij de uitspraak. Is laten naspreken jouw enige strategie?

Datum/uur
  • woensdag 8 november 2023 van 13 uur tot 16 uur
Anja De Kimpe

INHOUD?

Aan de hand van enkele casussen en recent onderzoek verken je hoe je best aan uitspraak werkt als rode draad doorheen je lessen.

Je leert hoe je klanken en prosodie kan aanleren, inoefenen en automatiseren d.m.v. de taalinhouden van het handboek dat je gebruikt, als rode draad doorheen je lessen.

Je ervaart dat naspreken niet altijd eenvoudig is en dat je dus andere didactische middelen moet inzetten om aan de uitspraak te werken.

Je leert tal van tips en tricks kennen en toepassen d.m.v. activerende werkvormen.

Deelnemers kennen:

  • de prosodische elementen en hun functie binnen taal;
  • de klankkenmerken.

Deelnemers kunnen:

  • klanken aan hun cursisten aanleren, inoefenen en consolideren;
  • prosodie aanleren, inoefenen en consolideren;
  • de taalinhouden van het handboek gebruiken om aan uitspraak te werken;
  • aan uitspraak werken als rode draad doorheen elke taalles.

 

VOOR WIE?

(toekomstige) OKAN-leerkrachten en docenten uit het volwassenenonderwijs

 

DOOR WIE?

Anja De Kimpe is afgestudeerd als logopediste in 1989 en al snel daarna gespecialiseerde ze zich in logopedie aan anderstalige volwassenen. Ze werkte gedurende 5 jaar als educatief medewerker bij Ligo. Van 2004 tot op heden is ze docent NT2 bij CVO Lethas. Tot en met 2017 bouwde ze daar het uitspraaktraject uit. Gedurende 5 jaar was ze lector in de specifieke lerarenopleiding voor de module oefenlessen NT2. Sinds enkele jaren werkt ze als zelfstandige in bijberoep en geeft ze de nascholingen betreffende grammatica en uitspraak NT2.

DEELNAMEPRIJS?

80 euro

EXTRA?

Deze vorming bestaat uit twee delen. Beide delen zullen online plaatsvinden en worden niet opgenomen.

  • deel 1: woensdag 8/11/2023 van 13 tot 16 uur
  • deel 2: woensdag 6/12/2023 van 13 tot 16 uur

 

BETALING & ANNULATIEPROCDURE

Deze workshop kost 80 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur.

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.