Woordverwerving stimuleren bij (meertalige) kleuters (inspiratiesessie) - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe werk je op een krachtige manier aan woordverwerving?

Datum/uur
  • dinsdag 5 maart 2024 van 11.30 uur tot 13 uur
Status
Inschrijvingen afgesloten
Uiterste inschrijfdatum
woensdag 28 februari 2024

INHOUD?

Een rijke woordenschat vormt een sterke basis voor de verdere (taal)ontwikkeling van kinderen. Maar hoe stimuleren we die woordenschatontwikkeling bij jonge (meertalige) kinderen? In deze korte maar krachtige sessie krijg je concrete tips om binnen jouw klasthema gericht aan woordenschat te werken. Je leert nadenken over welke woorden je best in de focus plaatst, hoe je die woorden kan aanreiken in een betekenisvolle context, hoe je zorgt voor visuele ondersteuning, hoe je krachtige oefenkansen kan aanreiken en hoe je woordenschatgroei kan opvolgen. Na deze sessie beschik je over een concreet kader om binnen je volgend thema krachtig woordenschatonderwijs uit te werken.

VOOR WIE?

Leerkrachten kleuteronderwijs , beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het basisonderwijs.

 

DOOR WIE?

Deze inspiratiesessie wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Inschrijvingen verlopen via het CTO.

DEELNAMEPRIJS?

30€