Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en/of leerproblemen - online

???module.educationItem.label.themes???

Hoe kun je de geliefde gezelschapsspelletjes inzetten in de klas/therapie bij kinderen met taal- en/of leerproblemen in het eerste of tweede leerjaar?

Datum/uur
  • dinsdag 23 januari 2024 van 16 uur tot 19 uur

INHOUD?

Kinderen zijn fan van gezelschapsspelletjes, dat is geen geheim. Ze worden vaak gebruikt als beloningsmateriaal of als er wat tijd over is. Maar hoe kan je spelletjes zinvol inzetten in de klas/ therapie bij kinderen met taal- en/of leerproblemen?  

Welke spelletjes bestaan er om woordenschat uit te breiden en te automatiseren? Hoe kan je onthoudwoorden op een aangename manier inoefenen zonder kostbare tijd verliezen? En op welke manier kan je correcte zinsbouw oefenen aan hand van een spel?

Dit en nog veel meer zal beantwoord worden tijdens de workshop. We nemen je mee op sleeptouw en stellen een ruim aanbod spelmateriaal voor. 

Daarnaast krijgen jullie ook suggesties mee om spelletjes aan te passen om ze individueel of in groep te kunnen gebruiken, voor verschillende niveaus en doelen. 

DOOR WIE?

Emmelie werkt als logopediste in een zelfstandige praktijk en vanuit haar passie voor spelletjes ontstond De Speelbode: een webshop met spelmateriaal voor logopedisten.

VOOR WIE?

  • Leerkrachten die werken met leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar
  • Zorgleerkrachten
  • Logopedisten en studenten logopedie
  • Ondersteuners

 

DEELNAMEPRIJS?

15 euro

EXTRA?

Deze vorming zal plaatsvinden via zoom en wordt niet opgenomen. De vorming achteraf (her)bekijken is dus niet mogelijk.

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 15 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.