Vul onze enquête(s) in over voederbieten

publish date
05.04.2024

Landbouwer of loonwerker? Vul één van onze enquêtes in! Om meer inzichten te krijgen in de bewaring van voederbieten werd een enquête opgesteld voor landbouwers. Binnen deze enquête kan je ook aangeven of je interesse hebt om op de hoogte te blijven van het project. Van loonwerkers horen we graag welke investeringen ze al gedaan hebben voor rooi- een verwerkingstechnieken bij voederbieten. 

Enquête: bewaring en vervoedering voederbieten

Om meer inzichten te krijgen in de bewaring van voederbieten werd een enquête opgesteld voor landbouwers. Binnen deze enquête kan je aangeven of je al dan niet interesse hebt om op de hoogte te blijven van het project. 

Enquête: voederbietenoogst, welke investeringen heb je al gedaan?

Om meer inzichten te verkrijgen in de mechanisatie met betrekking tot rooi- en verwerkingstechnieken bij loonwerkers, werd ook een enquête opgesteld.  

Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas

Voederbieten zijn een smakelijk voer en ze kunnen deels krachtvoer vervangen. De laatste jaren profileerden voederbieten zich ook als een klimaatrobuust gewas gezien de mogelijkheid tot groeicompensatie na een droogteperiode. De teelt zit dan ook in de lift, met jaarlijks een gestage stijging van het areaal. Hooibeekhoeve is één van de partners van het project Voederbieten, een (klimaat)robuust gewas dat op 15 maart 2024 startte.

Welke voordelen bieden voederbieten?

Voederbieten opnemen in de teeltrotatie en het rantsoen kan op vele vlakken voordelen opleveren. Weinig voedergewassen halen zulke hoge producties: een hoge droge stofopbrengst en de hoogste kVEM-equivalent of voederwaarde-opbrengst. Voederbieten zijn een smakelijk voer en kunnen deels krachtvoer vervangen. Voederbieten hebben zich de laatste jaren ook geprofileerd als een klimaatrobuust gewas gezien de mogelijkheid tot groei-compensatie na een droogteperiode. De teelt zit dan ook terug in de lift, met jaarlijks een gestage stijging van het areaal.

logobalk demo voederbieten 2024