Voederbieten, een oud maar (klimaat)robuust gewas

voederbieten op een rij

Welke voordelen bieden voederbieten?

Voederbieten opnemen in de teeltrotatie en het rantsoen kan op vele vlakken voordelen opleveren. Weinig voedergewassen halen zulke hoge producties: een hoge droge stofopbrengst en de hoogste kVEM-equivalent of voederwaarde-opbrengst. Voederbieten zijn een smakelijk voer en kunnen deels krachtvoer vervangen. Voederbieten hebben zich de laatste jaren ook geprofileerd als een klimaatrobuust gewas gezien de mogelijkheid tot groei-compensatie na een droogteperiode. De teelt zit dan ook terug in de lift, met jaarlijks een gestage stijging van het areaal.

Er bestaan heel wat redenen om voederbieten te telen, maar toch leven er bij heel wat landbouwers vooroordelen rond voederbieten, zoals het arbeidsintensieve karakter. Arbeid, zowel qua teelt als qua vervoedering, is in de meeste gevallen de voornaamste reden om niet aan de slag te gaan met voederbieten. Er bestaat echter ook een uitgebreide groep voorstanders van voederbieten, die overtuigd zijn van de vele voordelen. Door de jaren heen hebben ze de teelt ingepast in hun teeltplan en rantsoen. Nu streven ze verder naar optimalisatie. De Facebookgroep Voederbietenboeren is een voorbeeld van deze dynamiek.  

Dit project wil voederbieten terug meer in de kijker zetten, door gerichte demonstratie- en voorlichtingsacties. Alle aspecten van de teelt, de bewaring en de vervoedering komen aan bod, met een speciale focus op rassenkeuze en weerstand tegen de veranderende weersomstandigheden enerzijds en bewaring/vervoedering anderzijds.  

Enquête voor landbouwers: bewaring en vervoedering voederbieten

Om meer inzichten te krijgen in de bewaring van voederbieten werd een enquête opgesteld voor landbouwers. Binnen deze enquête kan je aangeven of je al dan niet interesse hebt om op de hoogte te blijven van het project. 

Enquête voor loonwerkers: voederbietenoogst, welke investeringen heb je al gedaan?

Om meer inzichten te verkrijgen in de mechanisatie met betrekking tot rooi- en verwerkingstechnieken bij loonwerkers, werd ook een enquête opgesteld.  

Looptijd project

Het project Voederbieten, een (klimaat)robuust gewas loopt van 15/03/2024 tot en met 14/03/2026. 

Dit project wordt medegefinancieerd door de Europese Unie  en verloopt in samenwerking met Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw, Hooibeekhoeve en Proefhoeve Bottelare. 

logobalk demo voederbieten 2024