FABulous Farmers

Het Interreg NWE-project ‘FABulous Farmers’ wordt mogelijk gemaakt dankzij deze Europese financiële steun. Het totale projectbudget bedraagt € 7,41 miljoen euro. Daarvan wordt 4,45 miljoen euro gesubsidieerd door Europa, de rest wordt mee gefinancierd door de projectpartners. De Provincie Antwerpen ontvangt 51.756,88 euro Europese subsidies voor haar rol binnen dit Europees project.  

Het project heeft als doel om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, door het gebruik van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. 

Bloemenranden

Een voorbeeld van gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Ook het doorbreken van monocultuur is een goed voorbeeld: het heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit, creëert een daling van de onkruiddruk en het levert een opmerkelijke meeropbrengst op.

Het project gaat met de landbouwers op zoek naar de FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf, ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten en er worden demonstratievelden aangelegd waar landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten zijn van een bepaalde FAB-maatregel.

Vlaamse Beleidsnota

De Vlaamse beleidsnota werd gepubliceerd! Binnen deze beleidsnota doen de Vlaamse partners van het FABulous Farmers project 10 aanbevelingen voor een landbouwbeleid dat ecosysteemdiensten valoriseert en stimuleert. Bekijk de beleidsnota van FABulous Farmers.

Projectgebied

FABulous Farmers is actief binnen 14 pilootgebieden in 6 landen (BE, NL, LUX, FR, UK en DE). Landschapspark de Merode is één van 2 Belgische pilootgebieden. De andere projectpartners zijn: Boerennatuur (promotor), Biobest (BE), de Merode Landschapspark, BoerenBond (BE), Hooibeekhoeve (BE), HoGent (BE), ILVO (BE), AC3A (FR), LTA (LUX), IBED (NL), ZLTO (NL), CEH (UK), National Trust (UK), Soil Association (UK).

Looptijd

FABulous Farmers startte op 11 januari 2019 en zal eindigen op 30 september 2023.

Dit project wordt gefinancierd vanuit Interreg NWE (EU funding = € 4,45 m), met cofinanciering door Vlaanderen en provincie Antwerpen. In Vlaanderen is er een samenwerking met provincie Antwerpen, Boerennatuur Vlaanderen, Innovatiesteunpunt, Landschapspark de Merode, Biobestgroup en ILVO.