Gras@vies

In de eerste fase inventariseren we de knelpunten die landbouwers ervaren bij het telen van grasklaver. Via technische fiches zal er informatie gegeven worden over bemestingsefficiëntie, onkruidbestrijding, oogsttijdstipbepaling, plaats in het rantsoen enzovoort. Ook de keuze voor specifieke mengsels of mengverhoudingen komt zeker aan bod Er wordt ook aandacht geschonken aan het principe van zomerstalvoedering. De landbouwers krijgen ook individueel advies op maat van hun bedrijf om grasklaver te introduceren of de productie te optimaliseren. 

Looptijd

Het project Gras@vies startte op 1 juli 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024.

Logobalk Gras@vies

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met PVL, Inagro, PIBO-campus, Boerenbond, MilkBE.

Logo departement Landbouw en Visserij