Klimaathoeders

Beeld LEADER Klimaathoeders

Binnen het project willen we verschillende innovatieve technieken samenbrengen. In het leadergebied Kempen Zuid zijn er verschillende vooruitstrevende veehouders actief, maar bevinden zich ook enkele kennisinstellingen rond agrobeheertechnieken zoals Hooibeekhoeve, KULeuven en Thomas More Geel.

Kennisnetwerk bodemkoolstofopslag

Samen willen we een groot kennisnetwerk vormen rond bodemkoolstofopslag onder grasland. Door middel van draagbare gas-analysers en grashoogtemeters gaan we de impact van bepaalde beheersmaatregelen op de bodemkoolstofopslag meten. Ook de relatief nieuwe technologie rond virtual fencing door middel van collars zullen we gebruiken op de begraasde percelen.

Verder onderzoeken we:

  • de impact van gras-klaver en gras-kruidenmengsels,
  • de leeftijden van graslanden,
  • maaifrequenties,
  • bemestingstrappen.

Binnen het LEADER-gebied zetten we 4 pilootgebieden in de kijker gezet als ‘Klimaathoeder’. 

Praktijkgids graslandbeheer in de Kempen

Vanuit het kennisnetwerk zal ook een databank ontwikkeld worden waarin alle meetresultaten opgenomen gaan worden. De projectresultaten zullen resulteren in een praktijkgids op maat voor graslandbeheer in de Kempen. 

Communicatie staat centraal binnen het project. De samenwerking met de agro-technologie opleidingen staat garant voor een inbedding van de kennis binnen de opleidingen. We gaan de projectresultaten intensief communiceren naar professionals binnen de sector en naar het brede publiek. 

Samen willen we de duurzame rol van veeho(u)(e)ders binnen het Kempens landschap weer zichtbaar maken voor de samenleving. 

Looptijd

Dit project loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2025.

Logobalk projectpartners Klimaathoeders

Project getrokken door KU Leuven in samenwerking met VLM, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Het Bolhuis, Boerenbond, Departement Landbouw en Visserij, Hooibeekhoeve en Thomas More.