KlimrekPlus

Een technische adviseur van de Hooibeekhoeve zal 40 melkveehouders begeleiden. Er wordt eerst een bedrijfsscan gemaakt. De hele werking van het bedrijf wordt in kaart gebracht, er wordt gekeken naar het eigen geproduceerde ruwvoer, het aangekochte krachtvoer, de mestverwerking en alle andere zaken die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op het klimaat. Via deze tool zal de klimaatimpact van het bedrijf worden bepaald, uitgedrukt in kg CO2/kg melk. Dankzij de output van de klimaatscan is er meer inzicht op welke vlakken er maatregelen kunnen worden genomen om de klimaatimpact van het bedrijf te verlagen.

In het advies wordt rekening gehouden met de effecten van de voorgestelde maatregelen op de kosten en opbrengsten van het bedrijf. Er worden verschillende voorstellen uitgewerkt waarbij in dialoog met de  landbouwer bekeken wordt welke maatregelen wenselijk zijn op maat van het bedrijf.

KLIMREK is een recent ontwikkelde methode door de partners ILVO, het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, Inagro en Hooibeekhoeve in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De uitrol naar de landbouwers wordt mee ondersteund door het Vlaams Klimaatfonds, het Departement Landbouw en Visserij en de zuivelsector.

logobalk projectpartners Klimrek

Looptijd

Dit project startte op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023.