Life ACLIMA - elke druppel telt

projectlogo Life ACLIMA

Life ACLIMA consortium

Het Life ACLIMA consortium bestaat uit 9 Vlaamse partners, elk met een eigen specifieke expertise. Het zwaartepunt ligt bij de 4 partners van AGHRANT, de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Het proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten en de provinciale onderzoekscentra Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij staan met innovatief onderzoek in direct contact met de belangrijkste doelgroep: de professionele land- en tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen. De praktijkcentra ondersteunen bedrijven actief in de teelt van groenten, aardbeien, voedergewassen, melkvee en pluimvee.  

De andere projectpartners zorgen voor de inbreng van expertise uit andere domeinen of trajecten. Zo is Aquafin betrokken bij het inzetten van afvalwater van RWZI’s voor de irrigatie van vollegrondsgroenten en de hydroteelt van paprika. POM Antwerpen en de dienst Landbouw van provincie Antwerpen zorgen voor de aansluiting bij het Vlaamse Waterlandschapsprogramma en hebben een sleutelrol in de replicatie van resultaten in de land- en tuinbouwsector. Zij staan in de eerste lijn bij de begeleiding van bedrijven die investeren in de ontwikkeling van hun bedrijf en zorgen voor een ruimere communicatie naar diverse actoren doorheen de ganse landbouwketen. Sumaqua staat in voor het simuleren en het monitoren van de impact van de klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau en op regionaal niveau. En het Regionaal Landschap Rivierenland slaat dan weer de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland en staat in voor de landschappelijke integratie. 

Klimaatadaptatietrajecten

Naast demonstraties legt Life ACLIMA ook sterk de focus op klimaatadaptatietrajecten waarin geïnteresseerde land- en tuinbouwers actief begeleid zullen worden en beroep kunnen doen op de expertise van de consortiumleden voor de implementatie van de verschillende technologieën en best practices op bedrijfsniveau en bedrijfsoverstijgend niveau. 

Dit project wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op de toenemende waterbehoefte en dalende waterbeschikbaarheid als gevolg van de klimaatverandering.

Looptijd

Life ACLIMA startte op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2026.

logo's ACLIMA partners en financierders

Met de steun van:

Life ACLIMA logo's enkel financierders

The ACLIMA-project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE20 CCA/BE/001720.