Metheen

Mogen we jouw bedrijf opvolgen?

Om de toepasbaarheid in de praktijk te demonstreren gaan we verschillende bedrijven individueel opvolgen, begeleiden en helpen bij het starten met deze voedermaatregelen. Samen met onderzoekers en adviseurs wordt naar oplossingen gezocht voor eventuele problemen of moeilijkheden. De ervaringen van de landbouwers gaan we anoniem delen via verschillende kanalen. Ben jij melkveehouder en wil je graag meedoen aan dit project of wil je graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Laat weten dat je geïnteresseerd bent door een mailtje te sturen via de rode link hieronder.

Geef je mening over methaanreducerende voeders

De landbouw draagt enerzijds bij aan de klimaatproblematiek, maar is anderzijds ook een deel van de oplossing. Wist jij dat je ook je steentje kan bijdragen door het toepassen van methaanreducerende voedermaatregelen? Heel wat rundveehouders gingen hier ondertussen al actief mee aan de slag. Gebruik jij al methaanreducerende voeders op je bedrijf? Waarom wel of waarom niet? Geef ons je mening over de methaanreducerende voeders van de ecoregelingen en vul de opiniepeiling in via de link hieronder.

Looptijd

Dit demonstratieproject loopt van 01/04/2023 tot en met 31/03/2025. 

Partners demoproject METHEEN
etende melkkoeien Hooibeekhoeve
Etende melkkoeien in Hooibeekhoeve

Achtergrondinformatie

Eind 2015 ondertekenden maar liefst 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs met als doel het beperken van de klimaatopwarming tot 2°C. Er wordt gestreefd naar maximaal 1.5°C opwarming. Concreet kreeg België van Europa de doelstelling om een broeikasgasreductie te realiseren van 35% ten opzichte van 2005. Om deze Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet Vlaanderen – en daardoor ook de Vlaamse landbouw – inspanningen leveren.

Waarom een convenant enterische emissies?

Om de Europese klimaatdoelstelling te behalen, werd er in Vlaanderen een Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030 opgericht. Hierin werd een traject vastgelegd om de enterische emissies met 19% te reduceren t.o.v. 2005. Door een toename van de emissies afgelopen jaren, werd dit 27% t.o.v. 2018.

Om deze doelstelling na te streven, werd er in 2019 door zestien partners in de brede rundveeketen het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 (CEER) ondertekend. Hierin worden verschillende maatregelen uitgewerkt om de enterische emissies te reduceren. Zo kan er bijvoorbeeld ingezet worden op genetica, bedrijfsmanagement en veevoedermaatregelen. Aan deze goedgekeurde voedermaatregelen zijn er ook subsidies gekoppeld via de ecoregelingen van het GLB.  

Ecoregelingen

De voedermaatregelen die nu toegepast kunnen worden en erkend zijn als ecoregeling, zijn de volgende:

  • een combinatie van bierdraf en koolzaadschroot: € 0,08 / dier / dag
  • geëxtrudeerd lijnzaad: € 0,08 / dier / dag
  • koolzaadvet: € 0,08 / dier / dag
  • nitraat: € 0,04 / dier / dag
  • 3-NOP: € 0,07 / dier / dag
  • combinatie van nitraat en koolzaadvet: € 0,12 / dier / dag
  • combinatie van nitraat en geëxtrudeerd lijnzaad: € 0,12 / dier /  dag

De vermelde bedragen zijn de subsidies van de ecoregeling.

Iedere maatregel resulteert in een bepaalde methaanreductie als aan enkele specifieke randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek over de toepassing van deze maatregelen.