Minimax

Hoe gaan we dit samen aanpakken?

Door beter rekening te houden met het effect van de bodem, het beheer en het weer op de stikstofmineralisatie uit bodemorganische stof. Het uiteindelijke doel is een verlaging van de nitraatuitspoeling en een verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Bovendien kan dit leiden tot meer zekerheid voor de toekomst van enkele belangrijke teelten in Vlaanderen, zoals risicoteelten aardappelen, maïs en een aantal groenten.

Hooibeekhoeve zal binnen dit project een wetenschappelijke proef aanleggen om de impact van algemene bodembewerkingen op de stikstofmineralisatie bij snijmaïs te bepalen. Verder zal er ook een monitoringsnetwerk van praktijkpercelen uitgebouwd worden en gaat Hooibeekhoeve praktijkproeven uitvoeren bij landbouwers naar de impact van specifieke bodembewerkingen en de vochtvoorziening op de stikstofmineralisatie. De resultaten mag je verwachten onder de vorm van een online dashboard, dynamisch N-balansmodel en een praktijkgids voor landbouwers.

Looptijd

VLAIO Minimax startte op 1 oktober 2022 en loopt tot 30 september 2026.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit VLAIO en verloopt in samenwerkingen met het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw, Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw en de Bodemkundige Dienst van België.