On practice Culture

Selectief behandelen van niet ernstige klinische mastitis 

Binnen het project Onderzoek naar implementatie van “on-practice culture” als basis voor rationeler en verminderd antibioticumgebruik en betere economische resultaten op Vlaamse melkveebedrijven (of kortweg On practice Culture) gebeurt onderzoek naar het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis.

Werken met sneltesten

Het selectief behandelen van niet-ernstige gevallen van klinische mastitis kan enkel als sneltesten ingezet worden om binnen de 24 uur een indicatie te krijgen over de oorzakelijke bacterie. Op basis van die sneltesten wordt beslist om wel (grampositieve mastitisverwekker) of niet (gramnegatieve mastitisverwekker of geen groei) met antibiotica te behandelen. Dergelijke sneltesten kunnen zowel op melkveebedrijven (“on-farm culture”) als op dierenartsenpraktijken (“on-practice culture”) worden uitgevoerd.  

Het doel van dit project is om:

  • kennis op te bouwen over het implementeren van selectief behandelen van niet ernstige klinische mastitis op basis van sneltesten op Vlaamse melkveebedrijven. Daarbij wordt zowel gekeken naar: 
  • “on-practice culture” = het uitvoeren van sneltesten in de melklaboratoria van dierenartsen
  • “on-farm culture” = het uitvoeren van testen op melkveebedrijven zelf
  • op basis van de gecombineerde resultaten van de sneltesten en het daarop gebaseerde advies van de dierenarts het mastitismanagement optimaliseren  
  • mastitis en het daaraan gekoppelde antibioticagebruik en de kosten op Vlaamse melkveebedrijven substantieel terug te dringen  

De partners zullen:  

  • kwantificeren wat de effecten zijn van selectief behandelen op de behandelresultaten, de uiergezondheid, melkproductie en rentabiliteit op de Vlaamse melkveebedrijven
  • nagaan hoe Vlaamse rundveedierenartsen het best on-practice culture kunnen aanbieden
  • de opgedane kennis bundelen en vertalen  
  • de kennis beschikbaar stellen aan alle Vlaamse rundveedierenartsen en melkveehouders 
petrischaaltje onderzoek uierontsteking

Sneltest voor de detectie van mastitiskiemen in melk. Aan de hand van de resultaten van deze sneltest wordt beslist om dieren met niet-ernstige klinische mastitis al dan niet te behandelen met antibiotica. 

 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit VLAIO en verloopt in samenwerking met M-team UGent, ILVO en DGZ. 

Logobalk partners On Practice Culture