Pas-Partout Melkvee

beeld PAS-Partout Melkvee

Dit stelt de melkveehouderij dan ook voor grote uitdagingen, want:  

• Er is onvoldoende kennis over reductietechnieken en hoe ze toe te passen in de melkveesector.  

• Er zijn bijzonder weinig reducerende technieken en bestaande technieken zijn niet breed toepasbaar.  

• Er is weinig tot geen innovatie mogelijk, met als gevolg dat er geen nieuwe technieken erkend worden.  

De projectpartners willen met de doelgroep melkvee aan de slag gaan om hen te sensibiliseren en te informeren rond de erkende PAS-technieken en -maatregelen, zowel voor nieuwe als bestaande stallen. In dit project worden de aandachtspunten van technieken en maatregelen op de bestaande PAS-lijst geïnventariseerd.

Uitkijkend naar nieuwe technieken en maatregelen

De veehouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen op vlak van het reduceren van de ammoniakemissie in Vlaanderen.  Momenteel is er maar een beperkt aanbod aan reducerende technieken en zijn deze ook niet altijd breed toepasbaar. In de landbouw is het al een tijd wachten op nieuwe technieken en innovaties om de ammoniakhinder terug te dringen. De erkenning van alternatieven, zoals pocketvergisters of stikstofstrippers, stonden immers jarenlang on hold omdat er in Vlaanderen geen wetenschappelijk comité was dat de technieken moest erkennen. Pas eind vorig jaar werd dat comité samengesteld en is het terug mogelijk om aanvragen in te dienen. 

Uitwisselingsmomenten en beurzen

Om de bestaande technieken en de correcte toepassing zo breed mogelijk bekend te maken, organiseert Boerenbond samen met projectpartners Hooibeekhoeve en Inagro het demonstratieproject PAS-Partout Melkvee. Concreet worden een aantal thematische uitwisselingsmomenten en beurzen georganiseerd waar technieken gedemonstreerd zullen worden. Ook zal er voor elke maatregel en techniek, die op de PAS-lijst staat, een fiche aangemaakt worden. De bestaande fiches, uit een vorig demonstratieproject, worden  eveneens geactualiseerd . Op deze manier kunnen melkveehouders snel, duidelijk en op een correcte manier geïnformeerd worden. Ook zal binnen het project ingezet worden op Europese kennisuitwisseling rond reducerende technieken. Op deze manier wordt op zoek gegaan naar technieken die potentieel bieden voor de Vlaamse melkveehouderij. 

Melkveesector klaarstomen voor uitdagingen toekomst

Het project ging in april van start en heeft een loopduur van twee jaar. De komende maanden zal regelmatig gecommuniceerd worden over o.a. evenementen, realisaties,... Als resultaat beoogt dit project een melkveesector die klaar staat om de uitdagingen van de toekomst geïnspireerd en geïnformeerd aan te pakken en op deze manier de nodige reductiedoelstellingen te behalen. 

Looptijd

Dit project startte op 1 april 2023 en loopt tot en met 31 maart 2025.

Dit project wordt gesubsidieerd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Innovatiesteunpunt vzw en Inagro vzw. 

Logobalk PAS-Partout Melkvee