Pensvoer

Een dalende bodemkwaliteit en -veerkracht zorgen voor een verminderde opbrengst en kwaliteit van ruwvoer op melkveebedrijven, zeker in een wijzigend klimaat. Een hogere teeltdiversificatie, bijvoorbeeld door granen en vlinderbloemigen in te brengen in de gewasrotatie, kan de opbrengststabiliteit en de duurzaamheid verhogen. 

Door gebrek aan structuur in het rantsoen is de kans op pensverzuring reëel bij hoogproductief melkvee. Goed verteerbare ruwvoeders, grote hoeveelheden krachtvoer en krachtvoerachtige bijproducten, zorgen ervoor dat op veel bedrijven de structuurwaarde van de rantsoenen onvoldoende is om een gezonde penswerking te garanderen. Hakselgranen kunnen door hun structuureigenschappen een waardige aanvulling zijn binnen melkveerantsoenen.

In dit project willen we nagaan wat de waarde is van hakselgranen op het melkveebedrijf, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen. Dit met het oog op behoud van of verbetering in organische bodemkoolstof, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en een hogere gewasdiversiteit. Via inpassing van deze hakselgranen in het melkveerantsoen streeft het project bovendien naar een betere balans tussen hoge melkproducties en diergezondheid via het verminderen van het optreden van subklinische pensacidose. 

Looptijd

Dit project loopt van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2026.

Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO en verloopt in samenwerking met Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent), UGent, KU Leuven en ILVO.