Veldbonen, van veld tot voer

beelden enquêtes veldbonen

Binnen rundveevoeding zijn geconcentreerde eiwitbronnen noodzakelijk om rantsoenen in balans te brengen. In Vlaanderen zijn we hiervoor vooral afhankelijk van de import van overzeese soja. De toepassing van lokaal geteelde eiwithoudende gewassen is wel mogelijk, maar tot op heden nog onvoldoende gekend. Onder andere veldbonen kunnen hier een oplossing bieden: ze kunnen zeer hoge eiwitopbrengsten halen en gedijen goed onder de Vlaamse klimaatomstandigheden.

Looptijd

Dit project startte op 1 maart 2022 en loopt tot 29 februari 2024.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met PIBO-campus, PVL, Inagro, Proefhoeve Bottelare en Hooibeekhoeve.