Wimpboeren

sfeerbeeld klimaathoeders

Het menu aan maatregelen is divers en gericht op enerzijds waterconservering (waterkwantiteit) door het aanleggen van stuwen, omvormen van drainage naar een peilgestuurd systeem en hemelwaterbuffers. Anderzijds wordt ook ingezet op het verbeteren van de bodemstructuur door het verhogen van het organische stofgehalte via een teeltrotatie met klimaatrobuuste gewassen, het inzetten van groenbedekkers en mengsels met de focus op een diepe beworteling en maximaal organische stof, alsook teelttechnieken die het koolstofgehalte verhogen. Verder zal ook worden ingezet op waterkwaliteit, door het aanleggen van landschapslinten (graskruidenbufferstroken op maat). Dit heeft tevens ook een positieve impact op de landschapskwaliteit op het platteland. 

Via een lerend netwerk rond duurzaam watergebruik en –beheer zitten diverse actoren samen aan tafel zitten, zoals landbouw en industrie.

Looptijd

Dit project loopt van 1/1/2023 tot en met 30/06/2025.

Dit project wordt gesubsidieerd door PDPO en verloopt in samenwerking met Boerennatuur Vlaanderen, Boerenbond, Innovatiesteunpunt en Hooibeekhoeve.

Wimpboeren logobalk alle partners