Aanbod voor secundair onderwijs

landbouweducatie_9

In het 1ste trimester kan je met leerlingen uit de 1ste graad bij Hooibeekhoeve terecht voor een bezoek rond het thema Duurzame Landbouw. Later op het jaar zullen we workshops aanbieden rond verschillende thema’s gericht op 2e en 3e graad.

Inschrijven kan vanaf 20 september via bezoekdeboerderij.be

Workshop duurzame landbouw

1e graad secundair onderwijs
Kernwoorden: biologie, chemie, zelfstandig onderzoek

Leerlingen maken kennis met mogelijke acties voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid die een landbouwbedrijf kan implementeren.  Tijdens de rondleiding op het bedrijf voeren ze zelf een audit uit. Hierin komen zowel melkkwaliteit als diergezondheid en zorg voor het milieu aan bod. 

Voorbeeld halve dag* 
09.30    Inleiding rond duurzame landbouw
10.00    Pauze 
10.15    Rondleiding en audit 
11.45    Nabespreking audit 
12.00    Middagpauze met een glaasje verse melk

Voorbeeld hele dag* 
09.30    Inleiding rond duurzame landbouw
10.00    Pauze 
10.15    Rondleiding en audit 
11.45    Nabespreking audit 
12.00    Middagpauze met een glaasje verse melk 
13.00    Zoektocht ‘Meten is Weten’ 
13.45    pauze 
14.00    Vervolg zoektocht ‘Meten is Weten’ 
14.45    Afsluitmoment 
15.00    Einde bezoek 
 

*Naargelang de omstandigheden en de behoeftes van de klas kan deze planning aangepast worden.