Aanbod voor secundair onderwijs

landbouweducatie_9

Boerderijbezoek 

Weet jij waar die lekkere melk vandaan komt? Hoe smaakt een glas échte melk? Ga samen met onze landbouwgidsen voor een halve dag op ontdekking in ons modern melkveebedrijf. Maak kennis met het productieproces van melk, de levensloop van kalf tot koe, de diervriendelijke stallen, de melkrobot en zo veel meer.

 

Verloop van een bezoek*

09.30        Aankomst en verwelkoming door landbouwgids

09.45        Op ontdekking bij onze kalfjes & jongvee

10.45        Pauze met een glaasje melk

11.00        Op ontdekking bij onze koeien 

12.00        Einde van het bezoek

 

Kom je graag een hele dag op bezoek?

Dat kan! In het ene dagdeel breng je een bezoek aan de stallen. Voor het andere deel van de dag heb je 4 keuzemogelijkheden: 1 Landbouw vroeger en nu, 2 Leve de bodem, 3 Landbouw duurzaam of 4 Slapende Reus en de loeiende koeien. Er worden pauzemomenten voorzien. 
 

Een dagprogramma start om 9.30 en eindigt om 15.00 met uitzondering van het pakket Slapende Reus en loeiende koeien. Voor dit pakket gaat het ene dagdeel door op Hooibeekhoeve te Geel en het andere deel op de Hoge Mouw te Kasterlee. Hiervoor moet je een verplaatsing maken en rekenen we graag een halfuur extra. Je kan ervoor kiezen om de dag om 9u te starten of tot 15.30 tijd te voorzien. Geef je voorkeur door bij je reservatieaanvraag.

 

Globaal dagverloop*

09.30        Aankomst en verwelkoming door landbouwgids

09.45        Rondleiding in de stallen

12.00        Lunch met een glaasje melk

12.30        Keuze: Landbouw vroeger en nu

15.00        Vertrek

 

1 Landbouw vroeger en nu

Wist je dat er ooit meer schapen dan koeien geteeld werden in de Kempen? Tijdens de interactieve wandeling rondom Hooibeekhoeve (4 km) maak je kennis met de geschiedenis van onze streek terwijl je geniet van het mooie Kempens landschap. Kruip in de huid van vier belangrijke historische figuren en laat hen je langs de fijnste plekjes leiden. Gaandeweg ontdek je meer over de evolutie van de landbouw en het landschap. Terug aangekomen op Hooibeekhoeve maak je aan de hand van kaartmateriaal kennis met de verschillende landbouwstreken en -types in Vlaanderen.

 

Doelgroep

1ste en 2de graad secundair onderwijs

 

Project Platteland Royal

Meer info over het project Platteland Royal waarbinnen deze activiteit kadert vind je hier

 

2 Leve de bodem

Wist je dat bodems ook een identiteitskaart hebben? Of dat gezonde bodems beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval of droogte? En dat landbouwers via gericht bodembeheer kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? Binnen de activiteit Leve de bodem krijg je een antwoord op al deze vragen. Via onderzoekend leren gaan de leerlingen biologische, chemische en fysische factoren die de bodemkwaliteit beïnvloeden na. Bovendien leren ze hoe landbouwers, maar ook wij, de bodemkwaliteit kunnen verbeteren en zo meer weerbaar maken tegen klimaatsveranderingen!

 

Doelgroep

1ste en 2de graad secundair onderwijs

 

Project Leve(n)de bodem

Meer info over het project Leve(n) de bodem waarbinnen deze activiteit kadert vind je hier

3 Landbouw duurzaam

Wie is de meest duurzame landbouwer? De leerlingen nemen het op tegen elkaar in het serious webgame Farmony. Ze leiden zelf zo duurzaam mogelijk een land- of tuinbouwbedrijf. Spelenderwijs ontdekken ze de uitdagingen waar landbouwers vandaag de dag voor staan. Gaandeweg ondervinden ze het belang van het evenwicht tussen ecologische, economische en sociale aspecten van duurzaamheid. 

 

Doelgroep

1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs

 

4 Slapende Reus en loeiende koeien

Heb je al gehoord van de Reus die ligt te slapen in Kasterlee? Wil je bovenop een bezoek aan ons modern melkveebedrijf ook de rijkdom van het landschap van de Kempense heuvelrug gaan ontdekken, kies dan voor het pakket de Slapende Reus & de loeiende koeien.

Binnen deze activiteit werk je bovendien aan de onderzoekscompetenties van je leerlingen. De pakketten, één voor elke graad, werden zo opgebouwd dat het groeiproces in de onderzoekscompetenties wordt gestimuleerd. Gaande van meer begeleide opdrachten voor de 1ste graad naar een leerlinggestuurd project in de 3de graad.

1ste graad

Leerlingen van de 1ste graad gaan samen met een landschapsgids op stap in het gebied van de Slapende Reus, waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan. Ze leren een onderzoek uit te voeren via de OVUR-methode (O: Oriënteren, V: Voorbereiden, U: Uitvoeren, R: Reflecteren). 

Enkele onderzoeksvragen waarop ze een antwoord zoeken:
- Is de lichtsterkte, omgevings- en bodemvochtigheid, bodemdoorlatendheid,... in het bos lager dan op een open plek?
- Welke planten kan je herkennen in de struiklaag en welke in de boomlaag?
- Vanaf welke diepte komt er geen humus meer voor in de bodem?
- Wat is de oriëntatie van de top van de Hoge Mouw ten opzichte van je standplaats op de zandvlakte?
- Hoe hoog ligt de top van de Hoge Mouw ten opzichte van je standplaats op de zandvlakte?
- Heeft de mens positieve invloed op het biotoop waar je je in bevindt?

 

2de graad

Leerlingen van de 2de graad gaan zelfstandig met tablets hun weg zoeken op de Hoge Mouw. Tijdens de wandeling voeren ze een vergelijkende biotoopstudie uit, leren ze een goede onderzoeksvraag opstellen, bepalen ze de hoogte van een boom met behulp van goniometrie, krijgen ze de opdracht om een sage te herschrijven als sprookje. Onderweg komen ze bovendien heel wat te weten over de geologie en geschiedenis van het gebied. Wandelplezier verzekerd!

 

3de graad

Leerlingen van de 3de graad stellen zelf een onderzoek op en maken kennis met GIS. In de klas (of op Hooibeekhoeve) verzamelen de leerlingen achtergrondinformatie om het gebied te leren kennen en leren ze werken met Geopunt Vlaanderen. Daarna gaan ze een kaart uit verschillende lagen maken in QGIS. Vervolgens stellen ze zelf een onderzoeksvraag op en proberen ze het onderzoek uit te voeren. Deze activiteit kan ook uitgevoerd worden in de klas, maar het is leuker om waarnemingen op het terrein te koppelen aan een virtueel bezoek. Dit terreinbezoek is goed te combineren met een bezoek aan Hooibeekhoeve.

 

Doelgroep

1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs 

 

Project Beleving in/over het Kempens landschap

Meer info over het project Beleving in/over het Kempens landschap waarbinnen deze activiteiten uitgewerkt werden vind je hier

Tarieven

Leerlingen van het secundair onderwijs betalen voor een activiteit van een halve dag €4 per leerling met een minimum van €50 per groep. Voor een hele dagactiviteit wordt een bedrag van €6 per leerling aangerekend met een minimum van €80 per groep. Wil je aansluitend bij een boerderijbezoek van een halve dag lunchen met je eigen picknick op Hooibeekhoeve, dan rekenen we een euro extra per leerling aan met een minimum van €65. Je hoeft de dag zelf niets te betalen, na jullie bezoek ontvang je een aangepaste factuur. 

 

De aangegeven planning is indicatief en kan afwijken afhankelijk van de groep. Wil je een aangepaste planning? Laat het ons weten. We bekijken samen de mogelijkheden.