Projecten smart farming

Precisielandbouw Teelten Open Lucht (Smart Crops)

Doel van dit project is de demonstratie van innovatieve precisielandbouw technieken die op vandaag reeds worden geïmplementeerd op pioniersbedrijven in Vlaanderen. Naast deze demonstraties zal in het project ook aandacht zijn voor het economische aspect van precisielandbouw. De focus van het demoproject ligt op het gebruik van innovatieve precisielandbouw technieken die de plantaardige productie trachten te optimaliseren. Hierbij wordt gedemonstreerd hoe het productiesysteem in verschillende fasen van de teelt kan verbeterd worden, namelijk op moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensing en bij het meten van opbrengsten.

  • Link met smart farming: binnen dit project legt Hooibeekhoeve een demoperceel gras aan voor het gebruik van gewassensoren en een ander perceel voor het gebruik van precisielandbouw technieken voor bemesting waarbij op basis van de variatie binnen het perceel het productiepotentieel van het perceel volledig benut wordt.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Departement voor Landbouw en Visserij en verloopt in samenwerking met Inagro, PSKW vzw, PIBO Campus vzw, ILVO en KBIVB vzw.

Logo EIP