Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Logo ELIZA
Inauguratie leerstoel natuur en gezondheid

De Leerstoel onderzoekt de mogelijkheden om de interactie tussen gezondheid en natuurlijke leefomgeving te implementeren in de praktijk van de gezondheidszorg.

Er wordt gewerkt rond 3 pijlers: praktijkgericht onderzoek, opleiding en netwerking. En dit via een geïntegreerde aanpak, met aandacht voor de gezondheidswinsten van natuur en zonder de risico’s van natuur voor onze gezondheid te vergeten (teken-ziekte van Lyme, Hanta-virus …).

In het kader van de Leerstoel worden samenwerkings-onderzoeksprojecten opgezet om meer inzicht te krijgen in de kansen en effecten van o.m.:

  • mentale gezondheid op de werkplek
  • burn-out coaching op een zorgboerderij
  • groene speelomgeving op school
  • bewegen in de natuur op voorschrift van de huisarts
  • natuur in zorginstellingen (ouderenzorg, psychiatrie)

Deze inzichten kunnen de provincie helpen om de complexe kennis over de relatie tussen natuur & gezondheid te integreren in praktijkgerichte initiatieven om ruimten natuurlijker in te richten ter bevordering van onze gezondheid.

Corona-natuuronderzoek 2020

Tijdens de paasvakantie onderzocht de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden.

Globale conclusie? Veel meer mensen hadden tijd en trokken meer de natuur in. Ze voelden zich daarna fitter, positiever, meer ontspannen, minder angstig en gelukkiger.  Kwetsbare groepen, die zich over het algemeen al minder gezond voelden, heeft de enquête te weinig kunnen bereiken. Dat is jammer en wordt meegenomen in een vervolgactie.

De gedetailleerde resultaten van het onderzoek lees je op de site van de Leerstoel.

Uitnodiging Natuur op verwijzing

Netwerkevent Natuur op verwijzing 2018

Op 4 oktober 2018 organiseerden de Universiteit Antwerpen, de provincie Antwerpen en de Belgian Community of Practice Biodiversity and Health, samen met heel wat andere organisaties, het netwerkevent Natuur op verwijzing.

Het event gold als afsluiter van het project Licht op Groen en als doorstart naar de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving, beiden een samenwerking tussen provincie Antwerpen en Universiteit Antwerpen. De centrale vraag was: Hoe kunnen we beter samenwerken rond natuur en gezondheid? 

Op het programma: lezingen door wetenschappers en beleidsmensen, thematische workshops en een markt waarop allerlei initiatieven (uit onderzoek, beleid en praktijk) zich voorstelden.

Het evenement was tevens een vervolg op de European OneHealth/EcoHealth workshop die georganiseerd werd door de Belgian Community of Practice Biodiversity and Health in 2016.

Verslagen, foto's en presentaties van de dag vind je op de website van het Belgian Biodiversity Platform.

Meer weten?