Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Logo ELIZA
Inauguratie leerstoel natuur en gezondheid

De Leerstoel onderzoekt de mogelijkheden om de interactie tussen gezondheid en natuurlijke leefomgeving te implementeren in de praktijk van de gezondheidszorg.

Er wordt gewerkt rond 3 pijlers: praktijkgericht onderzoek, opleiding en netwerking. En dit via een geïntegreerde aanpak, met aandacht voor de gezondheidswinsten van natuur en zonder de risico’s van natuur voor onze gezondheid te vergeten (teken-ziekte van Lyme, Hanta-virus …).

In het kader van de Leerstoel worden samenwerkings-onderzoeksprojecten opgezet om meer inzicht te krijgen in de kansen en effecten van o.m.:

  • mentale gezondheid op de werkplek
  • burn-out coaching op een zorgboerderij
  • groene speelomgeving op school
  • bewegen in de natuur op voorschrift van de huisarts
  • natuur in zorginstellingen (ouderenzorg, psychiatrie)

Deze inzichten kunnen de provincie helpen om de complexe kennis over de relatie tussen natuur & gezondheid te integreren in praktijkgerichte initiatieven om ruimten natuurlijker in te richten ter bevordering van onze gezondheid.

Symposium 'Natuur en Gezondheid' 24 mei 2022

Bruggen bouwen tussen de natuur- en gezondheidssector

In dit symposium blikten de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving terug op drie jaar praktijkonderzoek. Aangevuld met inspirerende keynotes waaronder Hans Van Dyck, bioloog en professor gedragsecologie aan de UCL. In de namiddag vonden er diverse praktijksessies plaats, waar het raakvlak tussen de natuur- en gezondheidssector werden geïllustreerd. 

Corona-natuuronderzoek 2020

Tijdens de paasvakantie onderzocht de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden.

Globale conclusie? Veel meer mensen hadden tijd en trokken meer de natuur in. Ze voelden zich daarna fitter, positiever, meer ontspannen, minder angstig en gelukkiger.  Kwetsbare groepen, die zich over het algemeen al minder gezond voelden, heeft de enquête te weinig kunnen bereiken. Dat is jammer en wordt meegenomen in een vervolgactie.

De gedetailleerde resultaten van het onderzoek lees je op de site van de Leerstoel.