Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Logo ELIZA
Inauguratie leerstoel natuur en gezondheid

De Leerstoel onderzoekt de mogelijkheden om de interactie tussen gezondheid en natuurlijke leefomgeving te implementeren in de praktijk van de gezondheidszorg.

Er wordt gewerkt rond 3 pijlers: praktijkgericht onderzoek, opleiding en netwerking. En dit via een geïntegreerde aanpak, met aandacht voor de gezondheidswinsten van natuur en zonder de risico’s van natuur voor onze gezondheid te vergeten (teken-ziekte van Lyme, Hanta-virus …).

In het kader van de Leerstoel worden samenwerkings-onderzoeksprojecten opgezet om meer inzicht te krijgen in de kansen en effecten van o.m.:

  • mentale gezondheid op de werkplek
  • burn-out coaching op een zorgboerderij
  • groene speelomgeving op school
  • bewegen in de natuur op voorschrift van de huisarts
  • natuur in zorginstellingen (ouderenzorg, psychiatrie)

Deze inzichten kunnen de provincie helpen om de complexe kennis over de relatie tussen natuur & gezondheid te integreren in praktijkgerichte initiatieven om ruimten natuurlijker in te richten ter bevordering van onze gezondheid.

Vorming: 'Natuurbeheer en gezondheid' 1 februari 2024

Gezondheidsvoordelen van natuurbeleving & natuurbeheer in functie van het tekenrisico.

De provinciale dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid en de onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van de Universiteit Antwerpen organiseerden de vorming: 'Natuurbeheer & Gezondheid' op 1 februari 2024.

Experten illustreerden er de voordelige effecten die vertoeven in de natuur heeft. Stressvermindering, heilzaamheid voor hart en bloedvaten en minder risico op depressie zijn enkele voorbeelden. Verder in het programma kwam aan bod hoe specifiek groen- en natuurbeheer voor kwetsbare doelgroepen, samen kan gaan met biodiversiteit verhogen.

Natuurbeleving brengt ook een risico op tekenbeten en tekengerelateerde ziektes met zich mee. Onderzoeksgroepen van Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent stelden hun bevindingen voor over het voorkomen van teken in groendomeinen. Zij duidden onder andere de factoren die voorkomen en verspreiding van teken beïnvloeden en het mogelijke natuurbeheer om het tekenrisico te beperken.

Kon je er niet bijzijn of blik je graag terug? Ontdek hier alle presentaties.

Event ‘Natuur op Voorschrift’ 17 mei 2023 

Tijdens dit event werd de samenwerking tussen de provincie en de onderzoeksgroep ELIZA van de Universiteit Antwerpen, officieel verlengd met 3 jaar. Zo kan de Leerstoel verder inzetten op natuur & gezondheid, in onderzoek, onderwijs en netwerking.

Tevens werd ook een splinternieuw boek gelanceerd, ‘Natuur op doktersvoorschrift’, van de dokters Dirk Avonts, Hans Keune en Roy Remmen. Dit boekt hoopt nog veel meer artsen en gezondheidswerkers te overtuigen om hun patiënten naar de natuur te verwijzen. Dat heeft immers tal van gezondheidsvoordelen! Er waren ook boeiende lezingen van lokale en internationale sprekers. Meer info en het volledig programma vind je hier

Symposium 'Natuur en Gezondheid' 24 mei 2022

Bruggen bouwen tussen de natuur- en gezondheidssector

In dit symposium blikten de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving terug op drie jaar praktijkonderzoek. Aangevuld met inspirerende keynotes waaronder Hans Van Dyck, bioloog en professor gedragsecologie aan de UCL. In de namiddag vonden er diverse praktijksessies plaats, waar het raakvlak tussen de natuur- en gezondheidssector werden geïllustreerd. 

 

We hebben een overzicht gemaakt van de besproken onderwerpen, presentaties en conclusies. Daarnaast vind je via de link ook de evaluatie terug van de deelnemersenquête en de contactgegevens van de sprekers. Want een netwerk sterk houden, doen we door kennis en contacten met elkaar te delen.  

Wie de sfeer graag terug wil opsnuiven kan een duik maken in de fotogalerij.

Via deze link heb je direct toegang tot info en projecten van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving op de UA.

 

Corona-natuuronderzoek 2020

Tijdens de paasvakantie onderzocht de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving in welke mate mensen de natuur (meer) opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden.

Globale conclusie? Veel meer mensen hadden tijd en trokken meer de natuur in. Ze voelden zich daarna fitter, positiever, meer ontspannen, minder angstig en gelukkiger.  Kwetsbare groepen, die zich over het algemeen al minder gezond voelden, heeft de enquête te weinig kunnen bereiken. Dat is jammer en wordt meegenomen in een vervolgactie.

De gedetailleerde resultaten van het onderzoek lees je op de site van de Leerstoel.