Acties op het terrein

De Antwerpse Regionale Landschappen vervullen hierin een essentiële rol. Zij bieden concrete ondersteuning bij het vergroenen van speelplaatsen, het inrichten van speelnatuur en van tuinen bij zorgcentra. Je kan de activiteiten van de Regionale landschappen volgen via hun websites: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Regionaal Landschap De Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Ook de Antwerpse bosgroepen zijn actief rond dit thema, onder meer via de zorgbossen, een project dat jongeren en kwetsbare personen naar buiten en in de natuur brengt.

Als provincie zullen we deze initiatieven en het netwerk dat hierrond groeit in de toekomst nog meer stimuleren en ondersteunen. Samen met gemeenten, scholen, zorginstellingen … wordt er verder geïnvesteerd in meer natuurlijke (publieke) ruimten zoals straten, pleinen, scholen en zorginstellingen omwille van het belang voor onze gezondheid.

Poster inspiratiedagen

Inspiratiedagen natuur en gezondheid 2017

Bovenstaande initiatieven zijn onder meer ontstaan naar aanleiding van de inspiratiedagen natuur en gezondheid (voorjaar 2017). Het opzet was om professionals uit de natuur- en zorgsector samen te brengen en hen te informeren.

Zo kregen zij toelichting bij de stand van zaken van de (internationale) kennis in het thema natuur en gezondheid, konden zij praktijkervaringen uitwisselen en kennismaken met het aanbod van de Antwerpse Regionale Landschappen en Natuurpunt voor de begeleiding bij het vergroenen van speelplaatsen, inrichten van speelnatuur, trage wegen, tuinen bij zorgcentra ...

De inspiratiedagen gingen telkens door in een zorginstelling (Alfons Smet Residenties te Dessel, Zorgverblijf Hooidonk te Zandhoven en Huize Eyckerheyde te Wintam) en waren een groot succes. 

Handleiding wereldgezondheids-organisatie: een oproep tot actie

Ook vanuit de internationale gezondheidswereld roept men op om te investeren in een natuurlijke leefomgeving omwille van het belang voor de gezondheid.

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft hier een handleiding voor opgemaakt. Urban green spaces: a brief for action geeft inzicht in de (sociale en gezondheids-)voordelen die liggen in natuur en bevat aanbevelingen voor de inrichting van de groene ruimte (straatbomen, parkjes, tuinen en speelruimten, grasvelden, groendaken, bossen en natuurgebieden, …).

De aanbevelingen steunen op onderzoek in steden, maar zijn zeker ook relevant voor kleinere steden en landelijke gebieden.

U kan de handleiding (Engelse versie) hier downloaden.