Zorgbossen

Zorgen voor bossen … en voor jezelf

Met het project zorgbossen brengen we jongeren en kwetsbare personen naar buiten en in de natuur. Omdat zij soms weinig kansen hebben om buiten te komen, en omdat net zij hier baat bij hebben. 

Het project focust op de 2 doelgroepen apart:

  • Onder kwetsbare personen verstaan we mensen met een beperking, mensen in armoede of met een geestelijke kwetsbaarheid zoals burn-out of depressie, verslaving, psychoses … Als dagbesteding voeren zij kleinschalige werken uit om het bos te onderhouden: aanplantingen, een wandelpad onderhouden, uitheemse planten verwijderen, een takkenwal maken … Door actief in het bos te werken en nieuwe sociale contacten te leggen, kan hun herstel versnellen en daalt het stressniveau. Het kan ook een opstapje zijn naar re-integratie of zelfs een betaalde job. De dagbesteding gebeurt onder begeleiding van het personeel, de serviceploeg en/of de vrijwilligers van de Bosgroepen, eventueel de boseigenaar of de beheerder zelf. 
  • Ook jongeren komen steeds minder in contact met de natuur, terwijl het net goed is voor hun immuniteit en beweging hun grove motoriek stimuleert. Daarom trekken we naar de scholen en helpen we hen om zelf hun domeinen te beheren. Leerlingen die zelf in het schoolbos hebben gewerkt, zullen er ongetwijfeld meer interesse en respect voor krijgen. Zeker als er met de hulp van studenten houttechniek van PTS Boom mooie zitbanken of speeltuigen worden gebouwd!

Wil je graag meer weten of heb je zin om zelf een steentje bij te dragen? Neem contact op met de bosgroepmedewerkers!

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Bert Van Gils, M: 0476 86 80 01,
bert.vangils@provincieantwerpen.be (onderdeel zinvolle dagbesteding)

Bosgroep Antwerpen Noord vzw, Simon De Smedt, M: 0472 45 19 70,
simon.desmedt@provincieantwerpen.be (onderdeel scholen en jongeren)

Het project zorgbossen is een samenwerking tussen de 4 Antwerpse bosgroepen, Steunpunt Groene Zorg, Kempens Landschap, PTS Boom en de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie.

Kwaliteitslabels