Eco2Eco

Drukwerk

Innovatief beheer

De projectpartners experimenteerden met innovatieve beheermethoden, zoals het in Duitsland ontwikkelde ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Binnen eco2eco werd de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden, onder andere door praktijkstages naar Duitsland en onderlinge discussies tijdens partnerexcursies. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer je het beste kunt opsnoeien en blessen/schalmen.

foto van boom vanop grond

Er was ook veel aandacht voor de verjonging van bos. In het eerste jaar van het project werden al circa 157.000 jonge boompjes geplant. De partners kozen voor soorten die door hun strooiselkwaliteit een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem en die tegelijk op termijn kwaliteitshout kunnen leveren. Er was ook aandacht voor de beste manieren om de jonge aanplant te beschermen tegen vraat- en veegschade. Naast innovatieve beheermethoden probeerde het project ook de exploitatie zo duurzaam en efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit door te experimenteren met het aanleggen van dunningspaden in de vorm van ruimingspistes op een afstand van 40m van elkaar. Hiervoor werden onder andere laser en GPS gebruikt.

foto van gevelde bomen bij veiling

Vraag, aanbod en vermarkting

Het project richtte zich op het produceren van kwaliteitshout dat geschikt is voor een hoogwaardige toepassing. Bijvoorbeeld meubels, parket en fineer. Om de houtproductie en -vermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, werden vraag en aanbod in de grensregio in kaart gebracht. Daarnaast werden ook diverse nieuwe en oude verkoopmethoden getest, zoals via een veiling, langs de weg en online. Daarnaast bogen de partners zich over de vermarkting van houtige biomassa uit het beheer van landschapselementen.

Kennisdelen en communicatie

Binnen het project was veel aandacht voor het verspreiden en borgen van de ontwikkelde kennis zodat iedere boseigenaar en -beheerder de opgedane kennis en inzichten succesvol kon inzien en toepassen. Er werd een filmpje gemaakt, inhoudelijke artikels gepubliceerd en er kwamen trainingen, excursies, cursussen en twee kennisdagen. Alle informatie, filmpjes en onderzoeksrapporten kan je lezen op de website van het project en Ecopedia.

Projectpartners eco2eco vanuit Nederland

Bosgroep Zuid Nederland en Staatsbosbeheer.

Projectpartners eco2eco vanuit Vlaanderen

Inverde (Natuurinvest), Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Antwerpen, Bosgroep Zuiderkempen vzw., Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord vzw. en Regionaal Landschap Lage Kempen

Eco2eco is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor

Regionale Ontwikkeling. www.grensregio.eu

 

Kwaliteitslabels