Een milieubeleid met certificaat

Logo certificeringsfirma Vinçotte
Logo certificeringsfirma Vinçotte

Een milieubeleid mét certificaat!

We werken ons milieubeleid uit volgens de internationale ISO 14001 norm. Dat garandeert een consequente aanpak in de hele provincie. Het betekent dat we geen losse acties meer opzetten, maar planmatig werken en ons steeds proberen te verbeteren.

We laten onze manier van werken controleren door een externe organisatie. In 2010 kregen de eerste drie vestigingen het ISO 14001-certificaat en sinds 2015 is de volledige provincie gecertificeerd: een pluim op de hoed voor het provinciale milieumanagementsysteem!

Bekijk hier het overzicht van alle gecertificeerde provinciale vestigingen.

Duurzame uitgangspunten

In de milieubeleidsverklaring verbindt de provincie zich ertoe om:

  • de volledige milieuwetgeving en andere milieueisen na te leven
  • zuinig om te springen met water, energie en grondstoffen
  • correct om te gaan met afvalstoffen
  • lucht- en waterverontreiniging maximaal te beperken
  • een ecologisch en sociaal aankoopbeleid te voeren

Dit moet er voor zorgen dat onze milieuprestaties steeds verbeteren:  want minder afval, een lager energieverbruik, meer duurzamere materialen … daar wordt iedereen beter van!

Ook onze contractors werken duurzaam

Alle firma’s die voor  ons werken, vragen we om te voldoen aan bepaalde milieu-en veiligheidsregels. Bent u een contractor voor de provincie? Raadpleeg dan hieronder de volledige milieu- en veiligheidsregels voor contractorfirma's en de regels per vestiging.

Kwaliteitslabels