Een milieubeleid met certificaat

Logo certificeringsfirma Vinçotte
Logo certificeringsfirma Vinçotte

Een milieubeleid mét certificaat!

We werken ons milieubeleid uit volgens de internationale ISO 14001 norm. Dat garandeert een consequente aanpak in de hele provincie. Het betekent dat we geen losse acties meer opzetten, maar planmatig werken en ons steeds proberen te verbeteren.

We laten onze manier van werken controleren door een externe organisatie. In 2010 kregen de eerste drie vestigingen het ISO 14001-certificaat en sinds 2015 is de volledige provincie gecertificeerd: een pluim op de hoed voor het provinciale milieumanagementsysteem!

Bekijk hier het overzicht van alle gecertificeerde provinciale vestigingen.

Duurzame uitgangspunten

Eind maart 2020 ondertekende de deputatie een nieuwe milieubeleidsverklaring, met daarin de krachtlijnen van ons milieubeleid voor de volgende jaren.

In onze interne werking zetten we in op:

  • het naleven van de milieuwetgeving;
  • een duurzaam aankoopbeleid, met aandacht voor circulariteit;
  • een ambitieus klimaatbeleid: we werken niet alleen aan het verminderen van onze uitstoot maar ook aan klimaatadaptatie door in te zetten op meer ruimte voor water en groen;
  • meer biodiversiteit: we bevorderen de biodiversiteit in onze domeinen, rond gebouwen en langs onze waterlopen en fietspaden.

Ook in ons extern beleid streven we naar een hoog ambitieniveau, in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025. 

Dit moet er voor zorgen dat onze milieuprestaties steeds verbeteren … want daar wordt iedereen beter van!

Ook onze contractors werken duurzaam

Alle firma’s die voor  ons werken, vragen we om te voldoen aan bepaalde milieu-en veiligheidsregels. Bent u een contractor voor de provincie? Raadpleeg dan hieronder de volledige milieu- en veiligheidsregels voor contractorfirma's en de regels per vestiging.

Kwaliteitslabels