2Imprezs stimuleert leerlingen om energie te besparen

logo 2Imprezs klein

Het doel is om 30% energie te besparen in schoolgebouwen door niet enkel in te zetten op gedragsverandering, maar ook op technische maatregelen en financiële mogelijkheden. 

De provincie Antwerpen is sinds 2017 partner in het Europese project 2Imprezs (Project to Implement Energy Saving Methods andProgramme for Energy-efficientand Nearly Zero-energy Schools). In dit project werkt de provincie samen met 9 andere partners uit 5 landen rond energiebesparing en -efficiëntie in scholen. Het Europese Interreg North Sea Region Programme subsidieert het project.

energy challenges 2Impresz
Enkele trotse leerlingen tonen hun zelfgemaakte 'energievreter'

Aanpak

De leerlingen worden uitgedaagd om de energierekening van hun school mee te verminderen (aan de hand van Energy Challenges). Een groep leerlingen neemt het voortouw, en gaat samen met leerkrachten en ondersteunend personeel over tot actie. Ze maken kennis met energie, techniek en duurzaamheid, en ontdekken hun talenten. MOS voorziet ondersteuning op maat van de school om het traject tot een goed einde te brengen.

De eerste scholen gingen van start in schooljaar 2018-2019. Elke school kiest zijn eigen methode en aanpak, we zien steeds heel creatieve leerlingen en leerkrachten. Het eerste schooljaar sloten we af met een slotfeest voor de leerlingen. Ondertussen is het tweede schooljaar gestart, waarin enkele nieuwe scholen de uitdaging aangaan. 

Hoe ziet een traject voor een school eruit?

 • We laten een energieaudit uitvoeren (als dit niet recent werd uitgevoerd). De directie van de school gaat met het verslag aan de slag en kijkt welke maatregelen er op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.  
 • We bekijken de relevantie en haalbaarheid voor het plaatsen van een automatisch monitoringsysteem. Als het zinvol is, laten we ook een systeem plaatsen.
 • We volgen de energiegegevens op in EnergieID. Er is een koppeling mogelijk met de GoodSchoolDigiTool om met de gegevens in de klas aan de slag te gaan.
 • Scholen kunnen energiekoffers uitlenen met onder andere temperatuur-, vocht- en CO2-loggers.
 • We voorzien materiaal voor kleine maatregelen. Dit materiaal hangt af van school tot school en kan bestaan uit onder andere LED-lampen, temperatuur-, vocht en CO2-loggers, timers, isolatiemateriaal voor buizen, radiatorfolie, …
 • MOS ondersteunt het educatieve traject op maat.
 • De school krijgt gedurende het hele traject advies op maat.
 • Er is een mogelijk om internationale ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemende scholen.
 • We organiseren 2x per schooljaar een netwerkbijeenkomst voor schoolgebouwbeheerders om kennis en ervaringen te delen (tussen scholen in de provincie, maar ook uit de partnerlanden).

Geïnteresseerd?

Deelnemen is op dit moment niet meer mogelijk. Je kan het project volgen op de officiële website (in het Engels), Facebook en Instagram.

Midden 2012 verschijnt een handleiding met praktische tips en informatie zodat je zelf aan de slag kan op je school. Het uitgewerkte materiaal verschijnt op de website. 

Meer weten of heb je vragen?

Neem contact op met Veerle Moons (veerle.moons@provincieantwerpen.be) voor het educatieve luik of Koen Cuypers (klimaat@provincieantwerpen.be) voor meer informatie over de technische aanpak.  

Partners

 • Provincie Antwerpen, België
 • Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), België
 • Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO), België
 • EuropäischesInstitut für Innovation e.V., Duitsland
 • Southend-on-Sea Borough council, UK
 • Stichting Energy Challenges, Nederland,
 • House of Science, Denemarken
 • SyddanskUniversitet Mads Clausen Instituttet, Denemarken
 • Djapo vzw, België
 • Thomas More Kempen vzw, België

Netwerk schoolgebouwbeheerders

Sinds de start van het project bestaat er een netwerk van ‘schoolgebouwbeheerders’ dat regelmatig samenkomt (fysiek of online). De twee laatste bijeenkomsten (15/10/2020 en 1/04/2021) was dat enkel online gezien de Corona-maatregelen.

Hieronder vind je de presentaties en een link naar de opnames van de laatste bijeenkomst (webinar) die in het teken stond van:

 • Ervaringen bij ‘Klimaatscholen 2050’ (2018-2021) – project van het Katholiek onderwijsnet
 • Energie – en sluipverbruik tijdens het Corona-jaar 2020 (o.m. bij onze provinciale scholen)
 • Brug tussen het educatieve en het technische luik van 2Imprezs: Aan de slag met energie op school (MOS-Vlaanderen)