2Imprezs stimuleert leerlingen om energie te besparen

logo 2Imprezs klein

Leerlingen en leerkrachten gingen samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan het werk. Eind 2021 eindigde dit project. Ondertussen werd de projectperiode verlengd (tot juni 2023). Provincie Antwerpen besliste om niet meer als partner deel te nemen. Tijd voor ons dus om 4 jaar 2Impresz te evalueren.

Wat leerden we?

Uit de energiegegevens van vóór en tijdens het project blijkt dat CO2-besparing toch niet zo’n evidente zaak is. Uiteraard zijn de resultaten ook (sterk) beïnvloed door coronamaatregelen in 2020 (en 2021) en kon de doeltelling van 30% CO2-reductie niet gehaald worden. Energiebesparing vergt een volgehouden inspanning van zowel de schoolgebouwbeheerders of facility managers (meestal de technische directeuren), als van de directies/leerkrachten/leerlingen.

 • (automatische) Energiemonitoring staat voorop: ‘Meten=Weten’
 • Zowel de inzet van leerlingen & leerkrachten aan de ene kant en het technisch personeel aan de andere kant is nodig. Door samen te werken, bereiken ze veel meer.
 • Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen scholen en andere ervaringsdeskundigen is een grote meerwaarde.
 • De coronacrisis heeft de discussie over ventileren en verluchten op scherp gezet en heeft impact gehad op het energieverbruik.
energy challenges 2Impresz
Enkele trotse leerlingen tonen hun zelfgemaakte 'energievreter'

Hoe pakten we dit aan? 

Via Energy Challenges daagden we de leerlingen uit om de energierekening van hun school mee te verminderen. Een groep leerlingen nam het voortouw, en ging samen met leerkrachten en ondersteunend personeel zoals schoolgebouwbeheerders over tot actie. Ze maakten kennis met energie, techniek en duurzaamheid, en ontdekken zo hun talenten. MOS, duurzame scholen straffe scholen, voorzag ondersteuning en reikte educatieve tools aan zoals de energiekoffers. Dit telkens op maat van de school om het traject tot een goed einde te brengen. De eerste scholen gingen van start in schooljaar 2018-2019. Elke school koos zijn eigen methode en aanpak.

Slim met energie op school:  ‘Meten is weten’ en ….  snelle terugverdientijden

Schoolgebouwbeheerders en directies monitorden hun energieverbruik voor een beter inzicht in hun energieverbruik. Met eenvoudige ingrepen probeerden ze de factuur in toom te houden:

 • correcte afstelling van de verwarmingsketels tijdens weekends en (korte) vakantieperioden
 • tijdschakelaars plaatsen tegen sluipverbruik
 • LED-verlichting (met bewegingssensors) plaatsen ter vervanging van oude TL-lampen
 • energieverslindende halogeen-buitenstralers vervangen door moderne LED-stralers
 • het plaatsen van thermostatische kranen en radiatorfolie aanbrengen
 • gedragsaanpassingen (smartboards en PC-schermen uitzetten, …)

   

De schoolgebouwbeheerders vormen samen nog steeds een netwerk, waarbij ze regelmatig samenkomen om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. 

2Imprezs in een notendop: 

 • 2Imprezs = Project to Implement Energy Saving Methods and Programme for Energy-efficient and Nearly Zero-energy Schools 
 • 2017 officiële start project, uitvoering vanaf 2018 
 • Gemiddeld 5 % besparing/jaar; de coronacrisis in 2020-2021 zorgde voor heel wat minder besparing zeker in winterperiode bij noodzakelijke verluchting klaslokalen  
 • Partners uit vijf landen (Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België (Vlaanderen)) begeleidde samen een 140-tal scholen met een gezamenlijk budget van € 1.781.451 euro - waarvan 50 % gefinancierd door Europa 
 • Vijf Vlaamse partners: IOK, IGEMO, Djapo vzw, hogeschool ‘Thomas More’(Geel) en Provincie Antwerpen (DMN/PIME)  die samen een 35-tal scholen in onze provincie begeleidde 
 • Waaronder 5 provinciale scholen: PTS Boom, PTS Mechelen, avAnt, CVO Vitant en PITO Stabroek 
 • 28 scholen in onze provincie registreerden hun energieverbruik tot het einde van het project. Hun gezamenlijk energieverbruik daalde met 5%. Dat komt overeen met een besparing van bijna 360 ton CO2 per jaar. 

Geïnteresseerd?

Deelnemen is op dit moment niet meer mogelijk. Je kan het project volgen op de officiële website (in het Engels), Facebook en Instagram.

 

Schoolgebouwbeheerders en andere geïnteresseerden kunnen wel nog steeds aansluiten bij ons netwerk schoolgebouwbeheerders

Meer weten of heb je vragen?

Neem contact op met Veerle Moons (veerle.moons@provincieantwerpen.be) voor het educatieve luik of Koen Cuypers (klimaat@provincieantwerpen.be) voor meer informatie over de technische aanpak.