Netwerk schoolgebouwbeheerders

Met ons netwerk hebben van 2022 tot april 2024 vooral heel veel kennis gedeeld en energie- en klimaattools aangereikt. Zo hielpen we scholen bij het verlagen van hun klimaatimpact. Sinds 2022 moeten alle scholen tegen 2030 van minstens 40% CO2-uitstoot besparen ten opzichte van 2019

Wat mocht je verwachten?  

Als lid van het netwerk:

Opgelet! Het netwerk werd vanaf mei 2024 stopgezet. Het laatste e-zine werd begin maart uitgestuurd en het laatste netwerkmoment viel op 18 april.

De kennis en tools die we de afgelopen 5 jaar met jullie gedeeld hebben, blijft hier tot eind september beschikbaar. We verwijzen ook graag naar heel wat andere instanties om jullie inhoudelijk verder te helpen.