Interessante info rond energie en klimaat

Online is er heel wat informatie te vinden. Hieronder lijsten we graag de interessantste links voor schoolgebouwbeheerders op. 

Tot eind september kan je ook nog de nieuwsbrieven nalezen die we in het verleden verstuurd hebben. 

  • CREG publiceert onder meer actuele energieprijzen en infografieken. Ook de CREG Scan en het overzicht van de goedkoopste energieproducten zijn up to date.
  • AGION is een agentschap van de Vlaamse Gemeenschap en geeft subsidie voor schoolinfrastructuur en energieleningen voor uitvoering energie-efficiënter maatregelen. 
  • VEB, het Vlaams Energie Bedrijf ontzorgt de publieke sector (zoals scholen en lokale besturen) op weg naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer. Ze bieden interessante raamcontracten aan voor uitvoering van energiemaatregelen.
  • VEKA geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid van de Vlaamse overheid. Ze doen ook regelmatig projectoproepen
  • Fluvius houdt centraal alle energieverbruikcijfers bij en beheert de publieke nutsleidingen in de straat die elektriciteit, aardgas, … tot bij de klanten brengen. Ze zorgen ervoor dat klanten een aansluiting krijgen op die netten. Voor lokale besturen is er een aparte website
  • TA@3D Vlaanderen vzw is een koepelvereniging van TA(C) of Technische Adviseurs (Coördinatoren) . Het is een netoverschrijdend platform waarin alle technisch-adviseurs & coördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en inspireren en zet zich in voor een nog grotere deskundigheid van deze TAC’s. Je kan je gratis abonneren op hun nieuwsbrief
  • Koepels onderwijsnetten in Vlaanderen. Kijk ook af en toe eens naar de aanpak bij de andere netten. 
  • Vlaamse koepelvereniging Flux50 ondersteunt bedrijven die samenwerken rond energie (incl. IT en bouwbedrijven). Zij ondersteunen ook het platform 'Maak je meter slim’ voor de doelgroep scholen. Je vindt hier meer info over de omschakeling naar digitale meters en plaatsen van tussenmeters.
  • Koepel voor energiecoöperatieven REScoop Vlaanderen  richt zich vooral op hernieuwbare energieprojecten (ook in scholen) en energiedelen-projecten.