Vormingen netwerk schoolgebouwbeheerders

Ook scholen willen hun steentje bijdragen aan een klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst. En daarin spelen de schoolgebouwbeheerders uiteraard een grote rol. Speciaal voor hen, organiseren we een dit najaar voor de eerste keer een tweedaagse vorming rond het thema ‘Energie en CO2-reductie in scholen’.

Vorming 'Hoe houd je de energiefactuur van je school onder controle?'

Met deze vorming informeren we schoolgebouwbeheerders over het beleid, de bestaande wetgeving en technologieën voor energie en klimaat.

12 en 19 september laten we ervaringsdeskundigen uit de sector aan het woord. Zij hebben ook telkens de nodige praktijkervaring, zo krijgen we een ideale mix tussen theorie en praktijk. 

Deze tweedaagse opleiding bestaat uit 4 modules van telkens een halve dag:  

  • Energie Monitoring 
  • Ontzorgen Energie 
  • Leerkrachten en leerlingen samen met directie in energietransitie 
  • Kiezen (deels)renoveren en/of (deels) nieuwbouw 

Doelgroep?

Schoolgebouwbeheerders, Technisch Adviserende Coördinatoren (TAC'ers), technische directeurs, directieleden, eventueel STEM-leerkrachten die betrokken zijn bij energieprojecten in de school. 

Locatie? 

AP Hogeschool Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101, Antwerpen 

Kostprijs en inschrijven?

€ 120 voor de volledige tweedaagse opleiding

Inschrijven kan op de site van AP Hogeschool.

Ook het Regionaal Technologisch Centrum Antwerpen is fan!

Heeft jouw school een aanbod in volgende drie finaliteiten?

- domeingebonden doorstroom

- dubbele finaliteit

- finaliteit arbeidsmarkt

Dan krijgt één medewerker 50% korting op het inschrijvingsgeld. Om zeker te zijn of jouw school recht heeft op de korting, vraag je dit best even na bij Cas Vervaren van RTC-Antwerpen, T 0474 91 52 54 of cas.vervaeren@rtc-antwerpen.be.

Wanneer?

12 en 19 september 2023

van 9u30 - 16u30