Voor de natuurliefhebber

Groene infrastructuur zoals bomenrijen, wegbermen, bossen en poelen, is niet alleen belangrijk voor dieren en planten. Het levert ook een positieve bijdrage aan het welzijn van mensen en de milieukwaliteit van onze leefomgeving. Trek er eens op uit in het Peerdsbos, de Inslag, de Uitlegger of de Oude Landen, geniet van de omgeving en ervaar zelf een deugddoende uitstap in onze nabije natuur. 

Zie je interessante dieren of planten en wil je dit delen met anderen? Meld dan je waarnemingen zeker via www.waarnemingen.be

Dierenweetjes

De Laarse beek bruist van het leven! Met wat geluk kun je naast talrijke vissoorten ook heel wat watervogels en insecten opmerken die gebonden zijn aan waterlopen zoals de bosbeekjuffer. Maar ook in de bos- en parkgebieden in deze streek kun je heel wat boeiende dieren spotten.

Plantenweetjes

In de vallei van de Laarse Beek kun je heel wat mooie planten en bomen ontdekken. Ook dood hout, maar dat is nodig voor een evenwichtig ecosysteem.