Welkom aan de Laarse Beek

Klik op bovenstaande hotspots en laat je rondleiden in 360°.

Het valleigebied van de Laarse beek is een ‘peri-urbaan’ gebied want het vormt de overgang tussen een stedelijk en een landelijk landschap.  Je komt veel verharde oppervlakten, bebouwing en infrastructuur tegen, maar ook prachtige groene ruimtes zoals het Peerdsbos, Park Vordenstein, het Park van Brasschaat, de Inslag,… Deze groene zones vormen voor heel wat inwoners en bezoekers een echte oase van rust. Vanuit de stad komen dan ook heel wat bezoekers naar dit gebied.

 

Een aantal partners zetten hun schouders onder de natuur en het landschap en willen bewoners en bezoekers alle kansen geven om van dit mooie gebied te genieten.