Klimaat

Ondersteuning op maat van jouw school

Alle scholen in de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op gratis ondersteuning door hun MOS-begeleider: 

  • Als je school instapt in een MOS-klimaattraject voor secundair onderwijs betekent dit dat de MOS-begeleider de werkgroep zal coachen tijdens verschillende sessies. Je MOS-begeleider komt langs op school om o.a. het klimaattraject voor te stellen, het gekozen thema te verdiepen en het plan uit te werken. Op verschillende evenementen en netwerksessies kan je ook nog leren van andere scholen.
  • De klimaatbende voor basisonderwijs is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf! Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit, en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.
  • Maar je kunt ook kiezen voor één of meerdere sessies op maat van je school waarbij je leert hoe je samen met je team kan werken naar een klimaatneutrale school.
2impresz

CO2 sparen samen met Europese scholen - 2Imprezs

Wil je op school samen met je leerlingen energie besparen door zowel in te zetten op gedrag als technische maatregelen? Wil je hierover uitwisselen met scholen in binnen- en buitenland? Neem dan deel aan 2Imprezs! Dit project brengt 10 partners uit 5 landen samen om te werken rond energiebesparing en - efficiëntie in scholen. Doel van dit project is om 30% energie te besparen in 141 scholen.

Heb je interesse? Neem dan contact op met je MOS-begeleider. Wij komen graag meer uitleg geven op je school.

Educatie
 
Volgende materialen zijn gratis te ontlenen in het PIME te Lier: (Reserveren is verplicht.)
Deze info kan je online raadplegen:

Lokale initiatieven - begeleiding en subsidie

  • Wil je met je school werken aan een klimaatvriendelijke wereld? Bedenk dan een project waarmee je de broeikasgasuitstoot (CO2, CH4 en N2O) van je school kan doen dalen en ding mee naar de klimaatsubsidie van de provincie Antwerpen. 
  • Basisscholen uit het arrondissement Turnhout of uit Heist-op-den-Berg en Nijlen kunnen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan het traject Klimaatscholen. Gedurende 2 schooljaren krijg je dan ondersteuning om educatie voor duurzame ontwikkeling een structurele plaats te geven in de klaspraktijk.
  • Is jouw basis- of secundaire school gelegen op Mechels grondgebied? Bedenk dan een project waarmee je de CO2- uitstoot van je school kan doen dalen en neem deel aan de wedstrijd Paraat voor het klimaat. Zo maak je kans op 35.500 euro. 
  • Elke school uit de stad Antwerpen kan Ecoschool worden. Je kan kiezen voor een EcoMini- (tweejaarlijkse subsidie van 200 euro) of EcoMaxicharter (tweejaarlijkse subsidie van 500 euro) in het kader van klimaat en energie. Daarbovenop krijg je ondersteuning van een ecoadviseur. Scholen die het EcoMaxicharter ondertekenen kunnen ook nog meedingen naar de wedstrijdsubsidie van maximaal 7500 euro. 

Infrastructuur

  • Willen jullie met je school besparen op je energiefactuur?  Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas of zonnepanelen van de provincie Antwerpen. Meer info en inschrijven kan via de webpagina van Samen gaan we groener.