Klimaat

Ondersteuning op maat van jouw school

Alle scholen in de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op gratis ondersteuning door hun MOS-begeleider: 

  • Als je school instapt in een MOS-klimaattraject voor secundair onderwijs betekent dit dat de MOS-begeleider de werkgroep zal coachen tijdens verschillende sessies. Je MOS-begeleider komt langs op school om o.a. het klimaattraject voor te stellen, het gekozen thema te verdiepen en het plan uit te werken. Op verschillende evenementen en netwerksessies kan je ook nog leren van andere scholen.
  • De klimaatbende voor basisonderwijs is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf! Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit, en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.
  • Maar je kunt ook kiezen voor één of meerdere sessies op maat van je school waarbij je leert hoe je samen met je team kan werken naar een klimaatneutrale school.
2impresz

CO2 sparen samen met Europese scholen - 2Imprezs

Wil je op school samen met je leerlingen energie besparen door zowel in te zetten op gedrag als technische maatregelen? Wil je hierover uitwisselen met scholen in binnen- en buitenland? Neem dan deel aan 2Imprezs! Dit project brengt 10 partners uit 5 landen samen om te werken rond energiebesparing en - efficiëntie in scholen. Doel van dit project is om 30% energie te besparen in 141 scholen.

Heb je interesse? Neem dan contact op met je MOS-begeleider. Wij komen graag meer uitleg geven op je school.

Educatie
 
Volgende materialen zijn gratis te ontlenen in het PIME te Lier: (Reserveren is verplicht.)
Deze info kan je online raadplegen: