Subsidies

Subsidies voor scholen gelegen in de provincie Antwerpen (uitgezonderd stad Antwerpen)

MOS beschikt via de provincie Antwerpen over subsidies in functie van vergroening van de school. Als je school zich engageert om een vergroeningstraject op te starten, maak je kans op subsidies.

Er zijn 2 fases in het vergroeningstraject:

  1. Participatiefase op ritme van de school: voortraject van 1 of meerdere schooljaren. MOS begeleidt de scholen om tot een gedragen zoneplan (vlekkenplan) te komen.
  2. Uitvoeringsfase van 1 jaar: de Antwerpse Regionale Landschappen (RL’n) en Landschapspark Zuidrand (LPZ) begeleiden de scholen met de uitwerking van een definitief plan, een beplantingsplan en de effectieve uitvoering van deze plannen.

Belangrijk binnen de aanvraag van provinciale subsidies:

  • De subsidies moeten bijdragen tot het verhogen van de biodiversiteit (meer natuur/inheemse natuur) en het leren in, van en met de natuur stimuleren. Zodat de buitenruimte een verlenging wordt van het klaslokaal. 
  • Als school sta je in voor 30% van het subsidieerbare bedrag. De Regionale Landschappen zorgen voor prefinanciering. Scholen die met Landschapspark Zuidrand samenwerken krijgen na goedkeuring een deel gestort. Na de eindrapportage volgt een tweede deel met verrekening van de 30% eigen inbreng.
  • Je school is geregistreerd op de Groene Kaart van MOS

Contacteer gerust het MOS-team als je nog vragen hebt.

Subsidies voor scholen in stad Antwerpen

Is je school gelegen in de stad Antwerpen, dan kan je naast MOS-begeleiding ook terecht bij het Ecohuis. Je school kan zich engageren om Ecoschool te worden. Daarbovenop krijg je ondersteuning van een Eco-adviseur. 

EcoScholen kunnen werken rond twee pijlers: klimaatbewust en klimaatrobuust. Check alle info over het klimaattraject voor EcoScholen

Andere subsidiekanalen

Vanuit MOS informeren we over de mogelijkheden voor subsidies, maar vraag zeker ook eens na bij lokale instanties (bv. de gemeente/lokaal bestuur) of ze je school financieel kunnen ondersteunen in het kader van het vergroenen van je speelplaats. 

Tip van de dag

Wees creatief! Bloembollenverkoop, sponsorfietstocht, natuurfeest… you name it! Alle centjes dragen een steentje bij!

Meer weten?

Maak een afspraak met het MOS-team.

Alle info op een rij

De flyer over subsidies voor scholen in de provincie Antwerpen, kan je hieronder downloaden.

 

Veerle Moons, Elke Hermans, Greet Brits en Karoline Hofmans

Functie
MOS-team provincie Antwerpen
T
015 30 61 25