Afwijking

Onderschat de behandelingstermijn van een dergelijke afwijkingsaanvraag echter niet. De behandelingstermijn van de afwijkingsaanvraag begint te lopen vanaf het moment dat de afwijkingsaanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard. Vanaf dan neemt de behandelingstermijn al gauw minstens vijf maanden in beslag. Belangrijk is daarom de afwijking goed op tijd aan te vragen zodat de afwijking kan gevoegd worden bij de vergunningsaanvraag.

Zelfs als je een afwijking bekomt, moet je nog steeds brandweerplannen, opgemaakt volgens de normenboeken, bij de vergunningsaanvraag toevoegen. Er staan immers mogelijk nog afwijkingen op de plannen die niet in de goedkeuring vervat zitten. Het is dus belangrijk dat de brandweer de goedkeuring van de afwijking samen met de plannen kan beoordelen.

Meer informatie omtrent afwijkingen op de basisnormen en de afwijkingsaanvraag is terug te vinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Glastuinbouw

Ook serres worden volgens het Koninklijk Besluit van 7 Juli 1994 betreffende de preventie van brand en ontploffing beschouwd als industriegebouwen. Toch verschillen ze in de praktijk sterk van ‘gewone’ industriegebouwen, waardoor moeilijk te voldoen is aan de basisnormen. Daarom werd voor glastuinbouw een type-afwijking op het vlak van brandveiligheid ontworpen.

De type-oplossing voor glastuinbouw maakt dat er standaardisatie bestaat om een afwijking van de basisnormen te vragen. Bovendien heb je als serrist een quasi absolute zekerheid dat de afwijking wordt verleend als je de voorwaarde van de type-afwijking naleeft. Serristen die van de type-afwijking gebruik willen maken, moeten net als bij andere afwijkingsaanvragen een dossier indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Daar zal de aanvraag administratief worden afgehandeld. De behandelingstermijn van de afwijkingsaanvraag voor een dergelijke type-oplossing is doorgaans korter.

Ook voor vergunningsaanvragen met een afwijking met type-oplossing is het belangrijk dat de goedkeuring en de brandweerplannen bij het dossier worden gevoegd.

Meer informatie omtrent de type-oplossing voor glastuinbouw is terug te vinden op de websites van de FOD Binnenlandse Zaken.