Vooradvies

Samengevat is het vooradvies van de brandweer verplicht bij:

  • Gebouwen met referentiehoogte > 15 meter. De referentiehoogte wordt bepaald door de afstand tussen het hoogst afgewerkte vloerpeil van het gebouw (constructie) en het laagste peil van de weg rondom het gebouw (constructie) die brandweerwagens kunnen gebruiken;
  • Gebouwen van brandklasse B of C met functie industrie en bedrijvigheid.

Controleer in het Vlaams omgevingsloket of je de stedenbouwkundige handelingen juist benoemd hebt om de vereiste informatie voor de brandweer te kunnen invullen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat foutief ‘nieuwbouw van een bijgebouw’ wordt aangeduid voor handelingen die eigenlijk ‘bouwen of herbouwen van een gebouw’ zijn. Voor een bijgebouw zal het omgevingsloket geen referentiehoogte of hoogte van de bovenste vloerplaat opvragen. Deze informatie is nochtans cruciaal om na te gaan of vooradvies van de brandweer vereist is. Voorbeelden van stedenbouwkundige handelingen die wel als bijgebouw benoemd worden, zijn de bouw van fietsenstallingen, rokershokken, carports, enzovoort.

Als je vooradvies van de brandweer ontvangt, vergeet dan niet het advies zelf in het omgevingsloket op te laden onder ‘Optionele bijlagen’ in het tabblad ‘Dossierstukken’. Als je vooradvies aangevraagd hebt maar dat na 45 dagen nog niet ontvangen hebt, laad je in de plaats daarvan een verklaring op waarin je toont dat je het vooradvies hebt aangevraagd en uitlegt dat je er geen ontvangen hebt.