Wateradvies

In uitwerking van artikel 7 van het watertoetsbesluit werd specifiek voor de provincie Antwerpen een eigen provinciaal beleidskader rond wateradviezen uitgewerkt. Dit beleidskader verduidelijkt wat de gehanteerde krijtlijnen zijn voor de beoordeling van de verenigbaarheid van de vergunningsaanvraag met het watersysteem, en met welke zaken je als aanvrager rekening moet houden voor het verkrijgen van een gunstig wateradvies.

De deputatie keurde dit provinciale beleidskader voor wateradviezen goed in zitting van 12 december 2019.

De tekst ervan vind je hier.