Beleidskader wateradvies

Krijtlijnen voor een gunstig wateradvies

Wanneer je stedenbouwkundige handelingen uitvoert, kunnen die gevolgen hebben voor het watersysteem. Daarom moet bij de behandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag een wateradvies opgemaakt worden. Dat is de taak van de beheerder van de geklasseerde waterloop waarnaar het perceel afstroomt. Meestal is dat de provincie Antwerpen, want die heeft veruit de meeste waterlopen in beheer. Om de kans op een positief wateradvies zo groot mogelijk te maken, heeft de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie een beleidskader opgemaakt. De krijtlijnen die we daarin uittekenen, zorgen voor beter onderbouwde, completere en duidelijkere aanvraagdossiers en daar winnen we allemaal bij.

Lees voor je een project indient op het omgevingsloket het beleidskader goed na. De bijbehorende checklist helpt je de juiste documenten bij je aanvraag te voegen. Is je aanvraag in overeenstemming met het beleidskader en de checklist? Dan mag je normaal gesproken een gunstig wateradvies verwachten.

Webinar voor een goed begrip

Om het beleidskader te duiden organiseerden we op 5 maart 2021 een webinar. Hiervoor werkten we samen met VLARIO. Dat webinar kun je hieronder herbekijken.

Tijdens het webinar bespreken we het beleidskader en verduidelijken hoe we concreet omgaan met de watertoetskaarten. VLARIO werpt ook nog een licht op de aansluitplicht van afvalwater, de keuring van riolering en de aansluiting op regenwaterafvoer of op droog weerafvoer.

Antwoorden voor al je vragen

Tijdens het webinar kregen we een aantal vragen. De antwoorden kunnen ook voor jou nuttig zijn. Daarom vind je hieronder een 'vraag & antwoord'. Zit je toch nog met een vraag die hier niet aan bod komt? Stuur hem dan gerust naar diw@provincieantwerpen.be.