Gewone procedure – bevoegdheid schepencollege met POVC

Toepassingsgebied

Als ondersteuningsmechanisme verleent de POVC een advies aan de gemeenten bij vergunningsaanvragen overeenkomstig de gewone procedure:

  • met een project-MER of MER-ontheffing of
  • met een mobiliteitseffectenrapport of
  • met betrekking tot kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 20.000 vierkante meter.

Een verlenging van de termijn voor de behandeling van de aanvraag is mogelijk, maar hiervoor is een wettelijke reden vereist.

Stroomschema