Gewone procedure – bevoegdheid schepencollege met POVC

Toepassingsgebied

Als ondersteuningsmechanisme verleent de POVC een advies aan de gemeenten bij vergunningsaanvragen overeenkomstig de gewone procedure:

  • met een project-MER of MER-ontheffing of
  • met een mobiliteitseffectenrapport of
  • minstens 5 vereiste adviezen overeenkomstig artikel 35 en 37 van het Besluit Omgevingsvergunningen, Afdeling RO (Ruimte Vlaanderen) en afdeling Milieu (AGOP-M) niet inbegrepen.

Een verlenging van de termijn voor de behandeling van de aanvraag is mogelijk, maar hiervoor is een wettelijke reden vereist.

Stroomschema