Omzetting naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Op 30 december 2017 is deze procedure in werking getreden door een wijziging van het Decreet Omgevingsvergunningen (publicatie op 20 december 2017).

Informatie over deze procedure volgt nog. Deze pagina is nog in opbouw.