Hoe kan ik beroep indienen tegen een beslissing?

Een beroep tegen een beslissing van het schepencollege komt terecht bij de dienst Omgevingsberoepen van de provincie. Meer informatie vind je onder omgevingsberoepen.

De pagina voor beroep tegen een beslissing van de deputatie is nog in opmaak.