Register aangeboren afwijkingen

Kennis leidt tot preventie

Het Eurocat register zoekt naar oorzaken en risicofactoren van aangeboren afwijkingen. Wat is bijvoorbeeld het effect van het milieu of van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap? Die kennis leidt tot preventie. Een voorbeeld is preventie van een open ruggetje via inname van foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap.

Meer info vind je op www.eurocat-network.eu.

Mama met lachende baby

Foliumzuur

Inname van foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap verkleint de kans op een open ruggetje bij de baby. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) voert campagne om het gebruik van foliumzuur aan te moedigen.