Gezondheidsonderzoek Genk-Zuid

Genk-Zuid

In een eerste meetcampagne bij jongeren die wonen in de buurt van de industriezone Genk-Zuid (2010) werden aandachtspunten geïdentificeerd i.v.m. de milieublootstelling en de gezondheid. Sindsdien werden een aantal maatregelen genomen door de industrie en de verschillende overheden.

In opdracht van de Vlaamse overheid, de stad Genk, de gemeente Diepenbeek, de provincie Limburg en de Vereniging Industriëlen Genk (VIG) loopt sinds 2016 een nieuw humaan-biomonitoringsprogramma om de milieublootstelling en de gezondheid van jongeren opnieuw in kaart te brengen. De studie wordt uitgevoerd door PIH, UHasselt, VUB en VITO.