Milieu-Gezondheidsonderzoek

Jongere

Wij geven advies aan gemeenten en aan burgers via hun gemeente en zoeken samen met het beleid naar oplossingen. We voeren studies uit om de kennis over milieu en gezondheid te verbeteren, en het milieubeleid te ondersteunen. Meestal werken we samen met andere wetenschappers, in opdracht van de Vlaamse, Belgische of Europese overheid.