Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg

Auto's in de file

De Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg is een samenwerking van drie partners: het PIH, VITO en het Vlaams Instituut Gezond Leven, en werkt in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.
Kerntaken zijn wetenschappelijke ondersteuning en onderbouwing van het Vlaams Milieugezondheidszorg beleid, methodiekontwikkeling en adviesverlening aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Medisch Milieukundigen van de LOGO’s.

De resultaten van het onderzoek “Gezonder naar school door de schoolstraat” van de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg, dat in 2020 afgerond werd, kan je vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.