Steunpunt Milieu en Gezondheid

folder steunpunt

Na drie succesvolle meetcampagnes startte het Steunpunt Milieu en Gezondheid in 2016 met een nieuwe cyclus van het Vlaams humaan-biomonitoringsprogramma. Humane biomonitoring staat voor meten in de mens. Aan de hand van metingen in o.a. bloed- en urinestalen meten we welke milieuvervuilende stoffen terechtkomen in het lichaam en hoe dit een invloed heeft op de gezondheid.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten, VITO en PIH.

Meer info op www.milieu-en-gezondheid.be