Onderzoek lood in bloed bij kinderen uit Hoboken

peuter vingerprik

Sinds 1978 meet het PIH twee maal per jaar de loodgehaltes in bloed via een vingerprik bij kinderen uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken. De loodgehaltes daalden in de loop der jaren. Omdat ook de gezondheidskundige norm daalde, zijn er nog steeds kinderen met te hoge waarden. We blijven de evolutie opvolgen in opdracht van de Vlaamse Overheid.

In deze FAQ-lijst bundelen we de veelgestelde vragen over het halfjaarlijks bevolkingsonderzoek bij kinderen uit Hoboken. Op onze website zal steeds de meest recente versie te vinden zijn.

Extra onderzoek bij kleuters in de ruimere omving van Umicore (Hoboken)

Sinds 1978 wordt in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid de loodblootstelling bij kinderen van 1 tot 12 jaar die wonen in de wijk Moretusburg-Hertogvelden opgevolgd via bloedonderzoeken. Over de tijd zien we een duidelijke daling van de gemiddelde lood-in-bloedwaarden bij deze kinderen.

In november 2022 werd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een extra onderzoek bij kleuters georganiseerd om een meer volledig beeld te krijgen van de blootstelling aan lood in een ruimere omgeving van Umicore.

Via dit extra onderzoek wordt bevestigd dat de lood-in-bloedwaarden afnemen naarmate de afstand tot de fabriek toeneemt Ook wordt bevestigd dat de loodblootstelling verder strekt dan de wijken Moretusburg-Hertogvelden. In het najaar 2023 zal de perimeter van het halfjaarlijks bloedonderzoek uitgebreid worden.