Onderzoek lood in bloed bij kinderen uit Hoboken

peuter vingerprik

Sinds 1978 meet het PIH twee maal per jaar de loodgehaltes in bloed via een vingerprik bij kinderen uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken. De loodgehaltes daalden in de loop der jaren. Omdat ook de gezondheidskundige norm daalde, zijn er nog steeds kinderen met te hoge waarden. We blijven de evolutie opvolgen in opdracht van de Vlaamse Overheid.

In deze FAQ-lijst bundelen we de veelgestelde vragen over het halfjaarlijks bevolkingsonderzoek bij kinderen uit Hoboken. Op onze website zal steeds de meest recente versie te vinden zijn.