68% van putwater voldoet niet aan kwaliteitsnormen

publish date
18.09.2017

Het PIH monitort putwater van particulieren

Naar aanleiding van de World Water Monitoring Day op 18 september, vraagt het Antwerpse provinciebestuur aandacht voor het veilig gebruik van putwater. Putwateronderzoeken bij particuliere eigenaars tonen aan dat slechts 32% van de onderzochte stalen aan de opgelegde normen voldoet. 36% toonde verhoogde ammoniumwaarden en 23% bevatte teveel ijzer. Het gebruik van metalen zoals lood in de binneninstallatie komt eveneens tot uiting in 5% van de onderzochte stalen.

Gedeputeerde Rik Röttger bevoegd voor Leefmilieu: “De provincie Antwerpen heeft sinds jaren een monitoringsprogramma, waarbij inwoners hun putwater kunnen laten testen. Het gebruik van putwater met een minder goede kwaliteit kan gezondheidsrisico’s inhouden. Daarom is het raadzaam de chemische en bacteriologische samenstelling van het putwater te laten bepalen, als men het putwater wil gebruiken. Ons PIH onderzocht op anderhalf jaar tijd 881 putwaters van particuliere eigenaars en de resultaten zijn opmerkelijk.”

Slechts 32% van het grondwater is drinkbaar

De laboranten van het PIH doen zowel bacteriologische als chemische analyses. De resultaten toetsen ze aan de 27 Vlaamse parameters inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie. Deze regelgeving is vrij strikt en omvat strenge normen.

De putwateronderzoeken tonen aan, dat globaal gezien 32% van de onderzochte stalen aan de opgelegde normen voldoet. 68% van de onderzochte stalen voldoet niet aan deze normen, voor minstens 1 parameter.

De eigenschappen van het grondwater in een put worden sterk bepaald door de samenstelling en structuur van de bodem. Invloeden van buitenaf zorgen voor bijkomende beïnvloeding van de kwaliteit van het grondwater. Sommige grondlagen bevatten veel ijzer en ammonium, zodat ook het grondwater een verhoogd ijzer- en ammoniumgehalte krijgt. In 23% van de stalen ziet men een overschrijding voor de norm voor ijzer en in 36% van de stalen heeft men verhoogde ammoniumwaarden.

Andere bodems bevatten het arseenhoudend mineraal glauconiet, zoals op sommige plaatsen in de Kempen, wat aanleiding geeft tot water met een te hoog arseengehalte. In 2% van de gevallen, ziet men een overschrijding van de norm voor arseen. 

Tips voor een goede installatie van putwater

Het gebruik van metalen zoals lood in de binneninstallatie komt eveneens tot uiting in 5% van de onderzochte stalen. Hoewel dit percentage van overschrijding van de norm klein is, is lood bannen uit de binneninstallatie gewenst.

Daarnaast staan ondiepe putten, tot 10 meter, meer bloot aan omgevingsverontreiniging. Door bemesting in de landbouw kan men de nitraatwaarden zien toenemen. Als we deze parameter bekijken, merkt men een overschrijding van de norm in 4% van de onderzochte stalen. Bijna allemaal werden de verhoogde waarden gemeten in dergelijke ondiepe putten.

Een ander belangrijk luik is de bacteriële verontreiniging. Fecale verontreiniging vanuit de omgeving door grachten, riool, beerputten enz. kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de microbiële kwaliteit van het putwater. Bij analyse van de microbiologische data merkt men dat 14% van de onderzochte stalen niet voldoet aan de bacteriologische criteria.

Gedeputeerde Rik Röttger: “Het blijft raadzaam bij gebruik van putwater om de kwaliteit van het water te controleren. De analyses tonen aan dat men in vele gevallen te maken heeft met overschrijdingen die te maken hebben met samenstelling van de bodem. Daarnaast ziet men invloeden vanuit de directe omgeving, die de kwaliteit van het putwater negatief kunnen beïnvloeden. De gezondheidsrisico’s mogen niet overdreven worden, maar het blijft belangrijk dat je weet wat je drinkt!”

Ellen Stoffels uit de Kempen liet haar putwater onderzoeken in augustus: “Verschillende van onze kranen zijn aangesloten op onze grondwaterput en we wilden graag weten wat we wel en niet met dit water konden doen. Zo besproeien we met dit putwater onze tuin.  Uit de analyse bleek dat ons putwater aan alle kwaliteitseisen voldoet én we het dus eigenlijk gewoon kunnen opdrinken. Interessant was ook dat de onderzoekers meegaven dat onze waterput ook diep genoeg is, wat een positieve invloed heeft op de bruikbaarheid van het water. Daar hadden we nog nooit bij stilgestaan.”.

Is mijn water drinkbaar?

Heb je vragen rond de drinkbaarheid van water? Het PIH controleert voor jou de kwaliteit van water dat bestemd is voor menselijke of dierlijke consumptie. Via drinkwateronderzoek is het ook mogelijk om de werking van een waterbehandelingsinstallatie te controleren.

Het provinciebestuur subsidieert de analyse van het putwater van zijn inwoners die niet op de waterleiding zijn aangesloten zodat de kosten beperkt zijn tot 24,79 euro. Ben je wel aangesloten op waterleiding, dan kost de analyse van putwater 74,34 euro. Het onderzoeken van leidingwater kan ook.  Bedrijven nemen voor een offerte best contact op met het PIH.

Meer informatie:www.provincieantwerpen.be

of telefonisch: 03 259 13 26.